Checklist voor een succesvolle ergocoach anno 2023

Checklist voor een succesvolle ergocoach anno 2023

Om een effectieve ergocoach te zijn heb je specifieke kennis en vaardigheden nodig. Daarnaast kan een effectieve ergocoach ook systematisch werken. Wat ik daarmee bedoel is dat er bij het aanpakken van (risico's van) fysieke overbelasting een aantal aspecten van belang zijn. Aspecten die bijna altijd van toepassing zijn, elke keer weer. Wanneer je ze onvoldoende aandacht geeft loop je het risico dat een interventie niet of niet effectief is. In dit blog lees je hier meer over.

Informatie verzamelen

Als ergocoach wil je de fysieke belasting onder controle brengen en houden. Dus wil je eerst weten waar die fysieke belasting precies zit. Wat de risico’s zijn en de mogelijke gevolgen? Nou, om dat goed te kunnen heb je kennis en methodes nodig om dit overzichtelijk in kaart te brengen. Denk aan de Tilthermometer, de RisicoRadar, de KIM-tool en nog veel meer. Dergelijke hulpmiddelen helpen je om stapsgewijs de aanwezige risico's in kaart te brengen en helpen je ook inschatten hoe groot de risico's en mogelijke negatieve gevolgen kunnen zijn.

En heb je alle informatie verzamelt dan is het de kunst om de juiste analyse te maken en conclusies te trekken. Dat is niet eenvoudig want de valkuil is dat je te snel gaat zoeken naar oplossingen. Daardoor loop je het risico dat je belangrijke zaken over het hoofd ziet. En daarmee is de kans groter dat later in het traject de oplossing toch niet zo goed werkt als dat je zou willen. Een gedegen analyse en het trekken van conclusies is dus van groot belang. Om in de termen van een nieuwbouwhuis te spreken; het is het fundament voor de rest van de aanpak. Pas na het leggen van het fundament kan verder 'bouwen' en voorzichtig gaan nadenken over oplossingen.

Weerstand

Oplossingen kunnen heel erg slim zijn. Het beste van allemaal. Maar wat maakt iets 'het beste'? De oudere lezers weten dat VHS vroeger dé standaard was voor video. Maar Video2000 was in alle opzichten technisch veel beter. En toch is dat systeem het nooit geworden. Kort gezegd omdat de makers onvoldoende hadden geluisterd naar de gebruikers.

En zo is het ook met oplossingen voor fysieke belasting. Als jij een oplossing hebt bedacht, dan heb je de ander nog niet mee. Want die doet het immers al jaren zo! Dus waarom zou hij of zij het nu ineens anders moeten gaan doen? Ja, oké, als ze pijn hebben dan misschien wel. Dan zijn ze misschien zelfs wel uit eigen beweging naar je toe gekomen. Maar dan nóg is het vaak moeilijk om jouw oplossing geaccepteerd te krijgen. En dat terwijl je het zo goed voor hebt met die ander!

Gedrag en verandering

Succes zit dus niet alleen in ‘de beste oplossing’ bedenken maar vooral ook in ‘de ander meekrijgen’. Waarom doet die ander het werk al jaren zo? Daar zitten ervaringen achter. En overtuigingen. En die kunnen belemmerend zijn voor nieuw gedrag. Een voorbeeld: een medewerker in de horeca moet veelvuldig grote tafels schoonmaken. Dat doet hij altijd voorover hangend vanaf een kant van de tafel. Maar ja, nu heeft hij 'ineens' rugklachten. Een oplossing zou kunnen zijn om rond de tafel te lopen. Zo beperk je het reiken. Maar ja, als die medewerker er van overtuigd is dat het dan veel langer duurt en daarmee z'n werk niet afkrijgt? Dan gaat hij dat nooit veranderen. Dus zal je eerst moeten achterhalen welke ervaringen daar achter zitten. Want als je dat weet kan je bedenken hoe je hem kan uitdagen om het eens anders te proberen.

Begeleid dat veranderproces met de juiste coaching en communicatie en je zal merken dat weerstand ineens verandert in samenwerken aan verbetering. En ontstaat er draagvlak. Als je dat voor elkaar krijgt ben je een effectieve ergocoach.

Een zichtbare ergocoach

Tot nu toe hebben we het over kennis, gedrag, coaching en communicatie gehad. Een ander belangrijk aspect van een succesvolle ergocoach zorg en facilitair is dat je zichtbaar bent als ergocoach. Vergelijk het met een restaurant. Als mensen niet weten dat het in de stad of het dorp zit, komt er niemand eten. Misschien een toevallige voorbijganger maar dat is het dan ook wel. Ook al is je menukaart nog zo goed.

Zo is het ook met de ergocoach. Wanneer collega's fysieke klachten hebben (of beter nog; als ze merken dat iets te zwaar wordt) zouden ze meteen aan de ergocoach moeten denken. Zodat ze om advies komen vragen. En dat is niet vanzelfsprekend. Het is ongelofelijk belangrijk om aandacht te hebben voor en tijd te besteden aan het zichtbaar maken van de ergocoach(es) in de organisatie. Dat kan op allerlei manieren. Soms ludiek, soms op verbluffende eenvoudige wijze. Hoe dan ook, succesvolle ergocoaches zijn zicht- en vindbaar, blijkt in de praktijk.

Borging

Nu kom ik op het punt van organisatie. Hoe goed een ergocoach ook is, als je 'Gezond werken' onvoldoende verankert in de organisatie dan loop je het risico dat het uiteindelijk een 'dood paard' wordt. Omdat alles op één of een paar schouders rust. Het is de uitdaging om 'fysieke belasting' een gedeelde verantwoordelijkheid te maken. In alle lagen van de organisatie. Dus van werkvloer tot de bestuurskamer. Samen ben je de organisatie en straal je uit dat 'Gezond werken' een belangrijk deel van werken is. Gisteren, nu en in de toekomst. Daarvoor is een borgingsplan nodig. Wanneer de verantwoordelijkheid voor 'Gezond werken' op één of een paar schouders blijft rusten zal een ergocoach nooit optimaal effectief kunnen zijn.

Hulpmiddelen

Op internet is heel veel materiaal te vinden dat de ergocoach kan gebruiken. Tools als de Tilthermometer, de RisicoRadar, de KIM-tool  en de Praktijkrichtlijnen. Maar ook video's van (transfer)technieken, coaching en communicatie, achtergrond- en verdiepende informatie over fysieke belasting, hulpmiddelen en handige invuldocumenten. Voor een ergocoach is het belangrijk om te weten waar alles kennis en informatie te vinden is op het grote wereldwijde web. Zodat die snel ingezet kan worden als het nodig is.

Kennis en ervaringen uitwisselen

Ongeveer 70% van wat we 'met elkaar bespreken' onthouden we. Wanneer we daarvan 'evalueren en nabespreken' maken is dit ongeveer 80%. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat ergocoaches behoefte hebben om elkaar te ontmoeten. Zodat ze hun ervaringen kunnen delen en kunnen leren van anderen. Niet alleen de successen maar ook de strubbelingen en zelfs de mislukkingen. In een veilige omgeving en met de juiste begeleiding uitwisselen van die kennis en ervaringen versterkt de ergocoach individueel en als groep. Er zit zoveel ervaring bij de mensen op de vloer! Dergelijke bijeenkomsten organiseren en supporten versterkt het saamhorigheidsgevoel van ergocoaches en vergroot de effectiviteit van de ergocoach in specifieke en algemene zin.

Training ergocoach zorg en facilitair

Het zal je niet verbazen dat onze basisopleiding ergocoach zorg en facilitair al deze onderwerpen behandeld. Sinds we zijn gestart in 1999 weten we heel goed wat werkt en wat minder goed. Op de pagina 'training ergocoach' lees je meer over de opleiding.

Maar misschien ben je nog aan het oriënteren en wil je nog niet zoveel informatie. Heel verstandig! Informeer jezelf, er is voldoende materiaal voor handen. Ook op onze website lees je tips en tricks, do's en don'ts en vind je verdieping. En als je een keer wil sparren (zonder enige verplichting, echt!) dan kan je ons altijd bellen. Dat gebeurt regelmatig bij ons. We delen onze jarenlange kennis en ervaringen graag met je.Over de schrijver
Na mijn CIOS sportopleiding werkte ik een aantal jaren als trainer, coach en instructeur. Altijd bezig om anderen te helpen om fysiek en mentaal gezond te blijven door bewegen. Daarbij merkte ik al dat een behoorlijke deel van mijn klanten bewoog om fit te blijven zodat ze hun werk konden blijven doen. Geweldig om te zien dat zij de regie over hun eigen gezondheid namen. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat de 'werkwijze', de 'werkorganisatie' en de 'hulpmiddelen' belangrijke factoren zijn om gezond te kunnen blijven werken. En daar was toen nog niet zoveel aandacht voor in het bedrijfsleven.Daarom richtte ik 1999 Corpus Sanum op, samen met Jeannette Nabuurs. Met maar één doel; werknemers helpen om op een gezonde en veilige manier te kunnen werken. Tot aan het pensioen. En tot vandaag de dag is dat nog steeds de ambitie waar ik elke dag weer met passie en bevlogenheid aan werk.
Reactie plaatsen

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.