Zorg voor effectieve ergocoaches

Ergocoaches die deze training volgen, leren hoe ze op een coachende en stimulerende wijze (samen met collega’s) fysiek belastende arbeidssituaties signaleren. Om vervolgens stapsgewijs de gevonden knelpunten te analyseren, hiervoor oplossingen te bedenken en deze succesvol uit te voeren. Deze ergocoaches kunnen straks ‘oplossingsgericht werken’ en  draagvlak  creëren voor Gezond Werken. Kortom, ze worden een heel effectieve ergocoach in de organisatie.

Bekijk de video voor alle info!

14

accreditatiepunten V&VN

20.000+

tevreden cursisten

100%

maatwerk

uitbreidbaar

met diverse modules

Zeer praktisch. Collega’s coachen en feedback geven, een Plan van Aanpak opstellen….

Een waardevolle, professionele én persoonlijke verrijking. 

Reine Procee (Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen)

Trainingsonderdelen

leren zien en analyseren

Na kennismaking en toelichting op het programma gaat de trainer in op beleidsvorming voor fysieke belasting en het profiel van de ErgoCoach. Vervolgens komen het functioneren van het lichaam in relatie tot het werk en het ontstaan van fysieke klachten aan de orde. Je leert hoe je knelpunten kan signaleren en analyseren. Daarbij maak je gebruik van verschillende modellen, basisregels en de praktijkrichtlijnen. Je krijgt inzicht in de oplossingsrichtingen en leert deze toepassen.

Coaching, verandering en weerstand

Coaching en communicatie zijn belangrijke onderdelen in deze opleiding. Wat is wat coaching precies en welke stappen er zijn? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen in allerlei inspirerende en veilige oefeningen.


Veranderingen leveren vaak weerstand op en soms zelfs conflicten. De ergocoach heeft vaardigheden nodig om hiermee om te gaan en weerstand te kunnen ombuigen. Centraal staan vragen als: Hoe spreek je collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? De cursist leert meer over wat feedback is en gaat in allerlei verschillende, actieve werkvormen (zoals rollenspelen) geleerde vaardigheden toepassen en oefenen. 

Praktijk

Tot hier hebben de cursisten heel veel kennis opgedaan en vaardigheden geoefend. Nu is het tijd om deze te gaan toepassen en verdiepen. Ze gaan aan de slag met het analyseren en beoordelen van knelpunten en leren  daarbij hoe ze collega’s kunnen coachen naar oplossingen. Daarbij is er veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en –behoud.

Toepassen

Nu je weet hoe je knelpunten signaleert en kunt oplossen ga je aan de slag met het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen. Ook hier leer je gebruik te maken van maken van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. Daarbij wordt je uitgedaagd om te denken in wensen en mogelijkheden.

Borging

In het laatste deel van de training komen invoeringsstrategieën voor borging van het programma fysieke belasting aan de orde. De trainer gaat dieper in op belangrijke (rand) voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

Praktijkopdrachten

Naast de bijeenkomsten krijg je verschillende praktische opdrachten. De resultaten daarvan gebruik je in de trainingen. De opdrachten zijn zodanig geformuleerd dat je ze tijdens je werk kunt uitvoeren. Er is daardoor geen extra studiebelasting.

100% maatwerk

Elke cursist vragen we naar zijn of haar leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht in wat ze nodig hebben. En uiteraard bespreken we met de opdrachtgever de huidige situatie, de wensen en de leerdoelen. We kunnen ook een oriëntatie op locatie houden. Dan komt de trainer vooraf naar de locatie toe om de verschillende situaties te bekijken. We maken beeldmateriaal en vragen de mensen op de werkvloer wat er voor hen speelt. Al het materiaal verwerken we in de training en dat zorgt ervoor dat de cursist zich 100% herkent in het materiaal en er meteen mee aan de slag kan. 


Naast de trainingsdagen krijgen de cursisten verschillende praktische opdrachten. De resultaten daarvan worden eveneens gebruikt in de training. De opdrachten zijn zodanig geformuleerd dat ze tijdens het werk kunnen worden uitvoeren. 

Marieke Boshart

De training geeft nieuwe kennis en laat je denken over je eigen handelen en dat van je collega's. Het enthousiasme waarmee de training wordt gegeven werkt heel motiverend.

Christa Waterlander

 Hele informatieve en praktische training, heel veel geleerd en met de kennis en kunde kan ik het zo toepassen in de praktijk.

 Mirjam Veldhuizen

Leerzaam! Theorie maar ook ruimte om eigen ervaringen te benoemen, te sparren en tools in handen te krijgen. De reader is er zeker één waar ik nog eens op terug zal pakken. Staat veel interessante info in over bijvoorbeeld feedback geven.

Het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden is een online registratiesysteem waar je als verpleegkundige of verzorgende vastlegt wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is een standaard opgesteld waaraan je je kunt spiegelen en kunt zien of je voldoende bekwaam bent. Deze training is met 14 punten geaccrediteerd.

Sluit het aan bij je wensen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan.

Deze training is ook als open inschrijving beschikbaar. Klik op de button en ontdek waar en wanneer je kan inschrijven.