Agressie op de werkvloer voorkomen

Waarom doen klanten, bezoekers, omstanders, cliënten, mantelzorgers maar ook collega’s zo? Soms omdat ze niet tevreden zijn. Of omdat ze gefrustreerd zijn of iets willen bereiken en de ander dat tegenhoudt. Of ze doen dit als gevolg van hun ziekte. 


Een goed agressiepreventie beleid helpt verzuim hierdoor voorkomen.

" Steeds vaker krijgen werknemers te maken lastig, dwingend en agressief gedrag. Dat bederft werkplezier en is ziekmakend "

Agressiepreventie beleid helpt

Een goed agressiebeleid zorgt ervoor dat

  • agressie bespreekbaar is
  • medewerkers getraind zijn
  • iedereen weet wat de afspraken zijn
  • alle medewerkers adequaat kunnen handelen
  • bij een incident de registratie, nazorg en evaluatie goed geregeld zijn
  • gerelateerd verzuim beperkt blijft

Duidelijk beleid én daadkrachtig optreden is belangrijk. Het voorkomt nieuwe incidenten en heeft een signaalfunctie naar de omgeving. Het maakt lastig, dwingend en agressief gedrag onaantrekkelijk en werkt drempelverhogend.


Specialistisch advies nodig?