Fysieke belasting en ergonomie

Fysieke belasting is overal. Aan de productielijn en op de kantoorwerkplek. Op het olieplatform en vliegveld maar ook in de operatiekamer en de keuken. Preventie van fysieke overbelasting heeft positieve invloed op de inzetbaarheid, arbeidsproductiviteit. verzuim, medewerkerstevredenheid en werkplezier. Preventie draagt bij aan een hoger bedrijfsrendement.

Ongevraagd meedenken is hun absolute en onderscheidende kernkwaliteit

Richard Lammers

hoofd Arbo- en Milieudienst Radboud Universiteit en Radboudumc

Individueel, team en organisatie advies

We adviseren medewerkers en teams over werkhoudingen, het handmatig verplaatsen van lasten (mensen en middelen) en repeterende bewegingen. Maar ook over werkplekinrichting en werkgerelateerde, lichamelijke klachten.


Op organisatieniveau adviseren we over duurzame inzetbaarheid en het inrichten en optimaliseren van organisatiestructuren en –processen. Voorbeelden hiervan zijn huisvesting (nieuw- en verbouw), inrichten en verbeteren van productieomgevingen en -processen, (her)inrichten van werkplekken, teamwork & communicatie en het Nieuwe Werken.

Jouw dagelijkse praktijk

Als professional heb je te maken met allerlei vragen. Veel daarvan kan je zelf beantwoorden. Alleen of met behulp van andere deskundigen in je organisatie. En dat is goed want alles wat je met de beschikbare middelen uit de eigen organisatie kunt aanpakken en oplossen draagt bij aan een duurzame oplossing. 


Maar soms zijn situaties complexer en is er specifieke deskundigheid nodig. In die situaties schuiven we graag bij je aan tafel. We brengen onze kennis en expertise in en denken mee in het realiseren van een duurzame oplossing.

Mogelijke vragen

Hoe richt je een werkplek zo in dat de medewerker optimaal kan presteren?

Wat is de beste werkhouding in bepaalde situaties?

Waar houd je rekening mee bij het handmatig verplaatsen van lasten?
Er komt nieuwe huisvesting of we gaan verbouwen. Is er ergonomisch winst te behalen?

Hoe optimaliseer in mijn organisatiestructuren en –processen zodat medewerkers gezond kunnen werken?

Projectresultaten

These slides will be slide-able on the live version of your page!

Fysieke belasting opnieuw leven inblazen

De organisatie voerde al jaren beleid fysieke belasting. Het rendement van alle inspanningen bleef echter ondermaats en vooral de verantwoordelijkheid van één persoon. Op basis van een grondige situatie-analyse is in samenspraak met de opdrachtgever gekeken naar haalbare oplossingen. De ondernomen verbeterstappen leidden ertoe dat fysieke belasting nu breed gedragen wordt in de organisatie. 

Viattence zorg & wonen

Ontwerp scholingsprogramma ergonomie

Voor een specifieke groep medewerkers ontwierpen we een train-de-trainer-programma zodat deze trainers hun collega's leren hoe ze fysiek gezond kunnen werken. 

We onderzochten de leerbehoeften en stelden het train-de-trainer programma samen, rekening houdende met de beschikbare middelen en mogelijkheden. 

In zo’n omvangrijk project is de (logistieke) planning en organisatie belangrijk. Daarom werkten we ook hierin nauw samen met de opdrachtgever. Na 9 maanden waren 150 interne trainers opgeleid.

Treant zorggroep

Cultuurverandering gezond werkgedrag
In de patiëntenkeuken worden in 1¼  uur ongeveer 800 maaltijden geportioneerd en direct gedistribueerd. Veel medewerkers hadden arm-, nek- en schouderklachten door de statische belasting. Dit leidde tot verzuim, verminderde inzetbaarheid en roosterproblemen. Nadat de belasting in kaart was gebracht, zijn samen met medewerkers en leidinggevenden oplossingen bedacht.  Na 6 maanden hadden medewerkers nagenoeg geen arm-, nek- en schouderklachten meer en bleken arbeidsproductiviteit en inzetbaarheid toegenomen. 
Radboudumc