Werkplekonderzoek

€ 400,-

verzuimkostenreductie mogelijk
2.000+
uitgevoerde werkplekonderzoeken

Binnen 5 werkdagen

een afspraak gemaakt
Werkplekonderzoek heeft als doel de risico’s op de werkplek en in de werkwijze te inventariseren om daarna de medewerker zodanig te instrueren dat ziekteverzuim wordt voorkomen of de re-integratie wordt bespoedigd.


 Tijdens het werkplekonderzoek krijgt de medewerker (op de werkplek) meteen verbeteradviezen en wordt de werkplek direct aangepast, als dat mogelijk is. Na het werkplekonderzoek krijgt de medewerker een schriftelijk rapport waarin hij of zij alles nog eens rustig kan nalezen. Indien voor een duidelijke verbetering van de werkplek investeringen nodig zijn, vermelden we dat in ons advies.

Onderzoek toont aan dat € 1,- investering een besparing van € 4,- loonkosten kan opleveren

Hoe gaat het in z'n werk?

Een werkplekonderzoek begint altijd met een intake met de medewerker. De leidinggevende is daar bij voorkeur bij aanwezig. De volgende zaken worden besproken:
  • Klachten (ontstaan, voorgeschiedenis, beleving, coping)
  • Reeds uitgevoerde interventies naar aanleiding van de klachten
  • Behandeling
  • Taak/functie analyse, rekening houdend met factoren als werkplek, werkhouding/-wijze, werktaken, werktijden, werkdruk en privé-situatie.

Onze 5 deskundigheden

De adviseur van Corpus Sanum is gespecialiseerd in

1) klachten aan het bewegingsapparaat

2) arbeidsprocessen en -taken

3) richtlijnen en praktijkregels, zowel algemeen als (branche)specifiek

4) hulpmiddelen om fysieke belasting te voorkomen of te verminderen

5) coachen van medewerkers op de werkvloer. Van bewustwording naar gedragsverandering

Het onderzoek zelf

Na de intake maakt de adviseur, samen met de medewerker, een analyse van de werkplek, de werkhouding en de werkwijze. De resultaten worden meteen besproken en indien mogelijk passen we de werkplek meteen aan. In het advies maken we onderscheid in oplossingen voor de korte en lange(re) termijn en die beschrijven we in een schriftelijke rapportage. Zodat die naderhand op het gemak nog eens doorgelezen kunnen worden.

Werkplekonderzoek levert in de meeste gevallen reductie van het aantal verzuimdagen op en dat scheelt al snel € 400,- per dag

Nazorg is belangrijk

Heeft de medewerker in een later stadium nog vragen dan kunnen die altijd nog gesteld worden want de adviseur neemt na ongeveer 6 weken weer contact op met de medewerker.

Meer weten of meteen aan de slag?

Wil je één en ander even overwegen en rustig kunt nalezen? Download dan onze factsheet. Je kan ook direct een vrijblijvende offerte aanvragen. Uiteraard kan je ook gewoon even met ons bellen op 024-3482495. Dat werkt het snelst.