Corpus Sanum geeft mij rust en vertrouwen

“De vakkennis is op orde. Ze zijn op de hoogte en dat klinkt goed door in hun handelen want ze weten die kennis heel pragmatisch te vertalen naar de praktijk. Daarnaast ondersteunen ze je heel praktisch. Zo voerden ze een omvangrijk en complex project uit waarbij meerdere afdelingen en mensen bij betrokken waren. Naast de inhoud hadden ze ook een scherp oog voor het proces en de communicatie. Daar waar wij dachten dat we de zaken goed geregeld hadden, bleven ze extra alert op ‘losse touwtjes’. Dat deden ze ongevraagd en als het nodig was (…) maakten ze ons daar op attent. Kijk, dat geeft rust en vertrouwen.


Corpus Sanum betekent voor mij professioneel, pragmatisch en bovenal toegankelijk. Zakelijk maar prettig persoonlijk en zonder hiërarchie. Ik kreeg vrijwel meteen het gevoel van ‘dit gaan we samen doen’ en ik was niet de enige. Het is een kernkwaliteit als je van staf tot werkvloer de juiste taal kunt spreken en snaar kunt raken.”

Max Polak, beleidsadviseur Arbo & Verzuim (P&O), Cordaan

Ongevraagd meedenken is hun absolute en onderscheidende kernkwaliteit

Of het nu gaat om werkplekonderzoek, advisering of training. Ik ben zeer tevreden over de kwaliteit die wordt geleverd. En dat is voor mij meer dan alleen je vakkennis op orde hebben. Het is vooral ook ‘de manier waarop’ je het doet. Corpus Sanum weet heldere communicatie te combineren met een prettige werksfeer. Ze zijn werkelijk gericht op het beste voor ons, als klant. Dat betekent dat ze vaak nét dat beetje extra doen zonder dat je er om hebt hoeven vragen. Dat is bijzonder want dat is niet voor elk bedrijf vanzelfsprekend. Zeker in combinatie met hun goede prijs-/kwaliteitverhouding en flexibiliteit in dienstverlening.


Het prettigst vind ik dat je aan alles merkt dat je samen werkt. Op een prettige en vertrouwenwekkende manier. Voor ons is Corpus Sanum dan ook meer dan een deskundig leverancier. Een betrokken sparringspartner is een goede omschrijving van onze zakelijke relatie. Al sinds 2001 overigens, en naar volle tevredenheid.’

Richard Lammers, hoofd Arbo- en Milieudienst

Radboud Universiteit en Radboudumc

Wat onze klanten zeggen over ons

Kort samengevat? Corpus Sanum is kwaliteit!

“Al in het eerste gesprek werd duidelijk dat Corpus Sanum mee wil denken. In een persoonlijk eerste contact voor een uit te zetten training, werd meteen de vraag gesteld: ”In hoeverre is de taak van de op te leiden functionaris al geïmplementeerd binnen de Stichting en heb je hierbij ondersteuning nodig?”


Bij latere uitgezette trainingen bleken ze open te staan om het standaard aanbod op mijn wensen af te stemmen, dus op maat. Zo werd een specifieke training in samenwerking met mij zo samengesteld dat deze voldeed aan mijn wensen en de eisen voor een specifieke subsidieregeling. In een andere situatie werd op mijn verzoek de inhoud van een training aangepast en een acteur ingezet. Kort samengevat, Corpus Sanum is kwaliteit!”

Hans Brouwers, arbo-coördinator Volckaert

Er wordt goed geluisterd naar de vraag

‘In mijn functie als arbo-coördinator houd ik mij bezig met de arbeidsomstandigheden van medewerkers, waaronder fysieke belasting. In de praktijk hebben we begeleiders die de rol van ergocoach op locatie vervullen. Om te zorgen dat zij deze rol goed kunnen vervullen hebben zij regelmatig scholing nodig. Daarom maken wij al vanaf 2009 gebruik van de diensten van Corpus Sanum. Mijn ervaring is dat er goed geluisterd wordt naar de vraag en deze wordt doorgezet naar een passend scholingsaanbod. Dit vertaalt zich dan ook in positieve evaluaties van onze medewerkers.”

Brigitte de Ridder, arbo-coördinator, Cosis

Geloofwaardig en ter zake, ik werd er meteen door gegrepen

‘Via via kwam ik in gesprek met Corpus Sanum. In een ergonomisch afdelingsonderzoek brachten zij alle knelpunten in kaart. Wat mij opviel is hun deskundigheid ten aanzien van fysieke belasting maar ook het vermogen om een goede knelpuntenanalyse te maken.


Deze laatste was heel duidelijk en herkenbaar, medewerkers voelden zich daardoor écht gezien. Dat gold ook voor de verbetervoorstellen: Geloofwaardig en ter zake, ik werd er eigenlijk meteen door gegrepen.

De daarop volgende training was een eye-opener en ook daaruit bleek dat de trainer begrijpt hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Ze legde een goede verbinding tussen theorie, praktijk  en preventieve maatregelen. Inmiddels hebben ze voor alle klinieken ergocoaches opgeleid voor zowel de zorg- als kantoorfuncties. 

Anita de Visser-Kappetein, hoofd OK/Verpleging,

Bergman Clinics

Snel met een adequaat antwoord

“Corpus Sanum is al jaren als adviseur bij het CWZ betrokken. Onze arbo-adviseurs schakelen hen regelmatig in bij vragen waarvoor méér expertise nodig is. Het gaat om maatwerkvragen op het gebied van arbeidsbelasting, preventie van overbelasting en de praktische vertaling van arbo-vraagstukken op dit gebied.

Zo kregen chirurgen bijvoorbeeld advies hoe zij het beste kunnen omgaan met te langdurige eenzijdig belasting bij bepaalde operaties.

Verder verzorgen ze (bij)scholingen voor het CWZ, onder andere voor de Arbo-contactpersonen.

De samenwerking? Corpus Sanum komt eigenlijk altijd snel met een adequaat antwoord en dat is erg prettig.”

Veronica Engelen, hoofd Arbo en Gezondheid,

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis