Spreekuur fysieke belasting

Directe actie op de werkvloer

Medewerkers die uitvallen door lichamelijke klachten, verzuimen veelal langdurig. Vroegtijdig signaleren en ingrijpen helpt dit voorkomen. Het spreekuur is laagdrempelig en draagt daarmee bij aan een preventieve verzuimaanpak.

Wanneer medewerkers het werk fysiek zwaar vinden of lichamelijk klachten hebben, is de drempel om hier iets aan te doen vaak hoog. Daardoor ontstaat de kans dat 'een klein knelpunt' leidt tot een grotere fysieke belasting en klachten. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Een periodiek spreekuur fysieke belasting op de werkvloer helpt die drempel te verlagen, blijkt uit de praktijk. 

- Het spreekuur fysieke belasting helpt langdurig ziekteverzuim voorkomen -

Hoe gaat het in z'n werk?

De medewerker kan terecht op het spreekuur fysieke belasting. 

Afhankelijk van het type organisatie en de werkzaamheden kan dat zijn op de eigen werklocatie, met of zonder afspraak, op één of meerdere momenten per week of per maand.  We adviseren over de best passende werkwijze.

Onze 5 deskundigheden

De adviseur van Corpus Sanum is gespecialiseerd in

1) klachten aan het bewegingsapparaat

2) arbeidsprocessen en -taken

3) richtlijnen en praktijkregels, zowel algemeen als (branche)specifiek

4) hulpmiddelen om fysieke belasting te voorkomen of te verminderen

5) coachen van medewerkers op de werkvloer. Van bewustwording naar gedragsverandering

Steun voor de leidinggevende

We weten dat medewerkers én leidinggevenden het vaak moeilijk vinden om een advies van bijvoorbeeld een bedrijfsarts te vertalen naar de dagelijkse praktijk.


Daarom is het spreekuur fysieke belasting op de werkvloer zo waardevol en effectief. Want onze specialist helpt de leidinggevende én de medewerker hierbij. Letterlijk óp die werkvloer. En dat scheelt veel gedoe plus een berg administratie.

Meer weten of meteen aan de slag?

Wil je een en ander eens bespreken met een van ons? Dat kan. Kosteloos en vrijblijvend. Pak nu meteen de telefoon: we zitten voor je klaar.