arrow_drop_up arrow_drop_down
Fysieke belasting in het magazijn

Fysieke belasting in het magazijn

Je staat er misschien niet bij stil dat bijna alle materialen voor jouw zorginstelling via het magazijn binnenkomen. Van hoofdmagazijn tot de kleinere magazijnen op locatie.

”Het magazijn mag er zijn,fysieke overbelasting niet “

In grotere magazijnen zijn vaak heftrucks, pompwagens of karren aanwezig. In kleinere (distributie)magazijnen wordt veel handmatig getild en verplaatst. Het verwerken van al die vracht kan tot fysieke overbelasting leiden. Het goede nieuws is dat jij als ergocoach absoluut kunt helpen om die daar te verlagen. Uitgangspunt: de Praktijkrichtlijnen Fysieke belasting voor ondersteunende diensten!

Bewustzijn vergroten

Werken in ongemakkelijke houdingen, gedraaid staan, boven je macht iets opzij schuiven en ga zo maar door: medewerkers zijn zich vaak niet bewust van de belastende houdingen waarin ze werken. En zolang ze zich daar niet van bewust zijn, zal daar niet zo snel verandering in komen. Fysieke belasting aanpakken begint daarom altijd met bewustwording, bijvoorbeeld door het invullen van de RisicoRadar. Een goede start voor het introduceren van andere werktechnieken, hulpmiddelen of werkorganisatie.

Verstelbare werkhoogte

Voorovergebogen werken is erg belastend en komt veel voor, bijvoorbeeld bij het uitpakken van dozen die op de grond staan. Plaats de goederen op – bij voorkeur een verstelbare – werkhoogte. Dat is zeker geen luxe en er zijn goede oplossingen voor. Denk aan een al dan niet verrijdbare heftafel voor zwaardere materialen, een elektrisch verstelbaar bureau is ook goed als de materialen wat lichter zijn. Zo kan elke medewerker op de juiste hoogte werken.

Handmatig of elektrisch verplaatsen

Materialen verplaatsen gebeurt vaak handmatig. In kleinere magazijnen zijn afstanden vaak kleiner zodat medewerkers al snel iets ‘even met de hand’ verplaatsen. Te zwaar? Gebruik een kar. Ook hier geldt: maak de medewerker bewust van de grenzen en risico’s. Je zult zien dat het draagvlak voor verandering dan plots een stuk groter wordt. Handige hulpmiddelen voor jou als ergocoach hier zijn de KarVragen en Rijregels. Bij grote(re) afstanden en gewichten is het gebruik van een kikker of elektrotrekker een goede oplossing.

Magazijninrichting

Veel magazijnen zijn niet praktisch ingericht. Check bijvoorbeeld eens of de veel gebruikte en zware materialen tussen heup- en schouderhoogte liggen en goed bereikbaar zijn. En zijn er voldoende olifantspoten beschikbaar? Gebruik hiervan vermindert het te ver moeten reiken. Bovendien kun je erop zitten, dat voorkomt knielen en hurken.

De KarVragen, RijRegels en handige Prego! Tips vind je op gezondenzeker.nl zoals:

  • Slimmer werken: Wie niet slim is, moet sterk zijn
  • Werkplekinrichting: Richt het magazijn praktisch in
  • Transport: Gebruik elektrische hulpmiddelen bij het transport
Over de schrijver
Jeannette is oprichter en partner bij Corpus Sanum. Hier lees je binnenkort meer informatie.
Reactie plaatsen

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.