Weegschaal

De Tilthermometer

De Tilthermometer is een instrument dat wordt gebruikt in de zorgsector om de tilbelasting van zorgverleners te meten. Dat kan op afdelings-, team- en organisatieniveau. Op basis van deze metingen kan type en zwaarte van fysieke belasting worden bepaald maar ook de effectiviteit van  het beleid fysieke belasting. De Tilthermometer vermindert zo de kans op fysieke klachten bij zorgverleners en draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving.