Prego

PreGo

In opdracht van de Sectorfondsen Zorg en Welzijn is een gevarieerde bundel ‘best practices’ samengesteld. Tips die bewezen hebben letterlijk verlichting te brengen bij onder andere fysieke belasting. Je vindt er ook informatie over instrumenten zoals bijvoorbeeld de Tilthermometer. Voorheen werd PreGo! als papieren catalogus uitgegeven, tegenwoordig is de catalogus digitaal beschikbaar. Hier lees je meer daarover.