Hoe kies ik een goede ErgoCoach training?

Hoe kies ik een goede ErgoCoach training?

Er is een enorm aanbod aan ErgoCoach training in Nederland en België. Hoe scheid je dan kaf van koren? In dit blog geef ik je een aantal tips, die je helpen bij je afwegingen.

Als je een ErgoCoach training wil inkopen, dan kan dat een behoorlijk inspannende en tijdrovende zoektocht zijn. Door stapsgewijs te werk te gaan maak je het voor jezelf een stukje eenvoudiger.

Bedenk eerst welke resultaten je wil bereiken met een training voor ErgoCoaches. Wat hebben deze mensen straks nodig aan kennis, vaardigheden en competenties? En welke randvoorwaarden zijn er eigenlijk van toepassing? Wat kan je zelf en wat is er al gedaan? Wanneer je plan van eisen duidelijk is, kan je straks eenvoudiger een keuze maken. De verschillende aspecten waarover je kan nadenken behandel ik hieronder.

Leereffect van de ergocoach training

Wat moeten de nieuwe ErgoCoaches na afloop van de ErgoCoach training kennen, kunnen en begrijpen om hun ergocoachtaken te kunnen uitvoeren? Denk daarbij aan kennis van

  • fysiek belasting en overbelasting
  • gezondheidsrisico’s
  • relevante regelgeving
  • specifieke hulpmiddelen en tools in de branche (praktijkrichtlijnen, tilthermometer, rugradar et cetera)
  • coaching en communicatie
  • feedback
  • gestructureerd werken aan oplossingen
  • borging
  • et cetera

Maar ook het aanleren van vaardigheden is belangrijk. Check in welke mate een training praktisch is. Op welke manieren de kennis door middel van oefenen vaardigheid wordt. Want de weg van kennen naar kunnen is voor het leerresultaat van de ErgoCoaches belangrijk.

En kunnen de cursisten hun knelpunten aan de orde stellen in de training? Is er ruimte voor inbreng van eigen casuïstiek? Interactiviteit en door de trainer uitgenodigd worden tot actief deelnemen, zijn succesfactoren voor een effectief leerproces.

Maatwerk

Op welke manier wordt de trainingsinhoud afgestemd op wat de cursisten en de organisatie nodig hebben? Kan de trainer vooraf op locatie komen, is er een intake mogelijk, leest de trainer zich vooraf in? Kortom, welke activiteiten onderneemt de trainer om de ErgoCoach training op maat te maken?

De trainer(s)

Heeft de trainer ervaring met jouw praktijk? Begrijpt hij of zij wat er dagelijks gebeurt op de vloer? Vraag door, want hoe beter de trainer de praktijk kent, hoe effectiever de training. Bedenk ook of er specifieke kwalificaties of competenties nodig zijn. En welke opleiding(en) heeft de trainer?

Beschikbaarheid en continuïteit

In welke periode moet de ErgoCoach training plaatsvinden? En met periode bedoel ik ook specifieke dagen en zelfs tijden. Stel dat het voor de bedrijfscontinuïteit beter is ’s avonds te trainen? Kan dat dan?En als je meerdere groepen tegelijkertijd wilt laten opleiden, zijn er dan voldoende gekwalificeerde trainers beschikbaar?

Verloop

ErgoCoaches komen én gaan. Wat is het beleid als er verloop is? Meestal wordt iemand anders dan ErgoCoach. Maar een incompany opleiding voor 1 of 2 mensen is zeer kostbaar. Wachten tot er voldoende nieuwen zijn dan? Dat kan soms wel lang duren. De eerste ErgoCoach loopt dan flinke tijd zonder gedegen opleiding rond en dat kan demotiverend werken. Een leverancier die een open inschrijving variant biedt, kan dit probleem oplossen.

Ervaring en kwaliteit

Iemand zei ooit tegen mij; ‘Tien jaar ervaring is nog geen garantie dat je het 10 jaar goed hebt gedaan’. Onderzoek daarom welke keurmerken jou helpen om de kwaliteit te meten. Zijn trainingen bijvoorbeeld geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)? Dan weet je dat een externe commissie dit positief heeft getoetst. Maar ook ervaringen van anderen kunnen helpen. Immers, iemand die een positieve referentie geeft, doet dat niet zomaar. Onderzoek dus ook welke referenties er zijn. Van zowel de trainer als de organisatie.

Mogelijkheden van aansluitende modules

Soms is je opleidingsbehoefte heel divers. Denk aan tiltraining, haptonomie, agressiepreventie of omgaan met weerstand. In hoeverre zijn er dan aansluitende modules beschikbaar? Een leverancier met een breed aanbod is dan wellicht interessanter. Want dat scheelt jou de volgende keer veel tijd in het zoek- en selectieproces.

Ondersteuning in het proces

Het voorbereiden, uitvoeren en afronden van een training is een secuur proces. Ondersteuning daarin kan jou veel zorg uit handen nemen. Zo kan jij je met de inhoud bezig blijven houden. Bedenk dus hoe belangrijk (en noodzakelijk) het voor jou is, dat een leverancier je actief ondersteunt. Bijvoorbeeld bij de planning, communicatie en organisatie.

Bewijs van deelname

Krijgen de cursisten na afloop een bewijs van deelname of certificaat? Waar op staat wat ze hebben geleerd en wat ze aan hun portfolio kunnen toevoegen.

Tot slot

Er zijn nog veel meer aandachtsgebieden mogelijk. Maar om het overzichtelijk te houden beperk ik me in dit blog tot deze 9 aspecten. Succes met het kiezen van de juiste leverancier voor de training ErgoCoach!

Designed by Freepik


Over de schrijver
Na mijn CIOS sportopleiding werkte ik een aantal jaren als trainer, coach en instructeur. Altijd bezig om anderen te helpen om fysiek en mentaal gezond te blijven door bewegen. Daarbij merkte ik al dat een behoorlijke deel van mijn klanten bewoog om fit te blijven zodat ze hun werk konden blijven doen. Geweldig om te zien dat zij de regie over hun eigen gezondheid namen. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat de 'werkwijze', de 'werkorganisatie' en de 'hulpmiddelen' belangrijke factoren zijn om gezond te kunnen blijven werken. En daar was toen nog niet zoveel aandacht voor in het bedrijfsleven. Daarom richtte ik 1999 Corpus Sanum op, samen met Jeannette Nabuurs. Met maar één doel; werknemers helpen om op een gezonde en veilige manier te kunnen werken. Tot aan het pensioen. En tot vandaag de dag is dat nog steeds de ambitie waar ik elke dag weer met passie en bevlogenheid aan werk.
Reactie plaatsen

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.