arrow_drop_up arrow_drop_down
Cursus ergocoach

Wanneer je je collega’s wilt helpen om fysiek gezond te werken, dan is het verstandig om een cursus ergocoach te volgen. In deze blog leg ik uit waarom.

Gezond werkgedrag lijkt een hele logische keuze als je er over spreekt. Bijvoorbeeld in de pauze met je collega, of met je buurman, een vriendin of met andere gasten op een feestje. Er is echt niemand die nek-, schouder- of rugklachten wil hebben in en door het werk.

De praktijk

Toch is de praktijk anders. Veel mensen hebben op de een of andere manier pijn in hun lijf tijdens en door het werk. Terwijl zij toch ook graag klachtenvrij  willen werken. Maar waarom lukt dat dan niet? Nou, bijvoorbeeld omdat

 • ze niet weten wat de oorzaak is
 • het nu eventjes niet anders kan
 • ze er niet aan hebben gedacht
 • ze geen idee hebben van een oplossing
 • het druk is en ze geen tijd hebben om te denken hoe het anders kan
 • de juiste hulpmiddelen er niet zijn
 • ook niemand van de collega’s klaagt
 • ze geen zeurkous willen zijn

Ergocoachtaken

Veel organisaties hebben een preventie beleid fysieke belasting waarin ergocoaches een belangrijke rol vervullen in de uitvoering daarvan. Of beter gezegd: een belangrijke taak. Want ergocoaches zijn bijna altijd medewerkers die deze werkzaamheden erbij doen als extra taak. Een die soms heel complex is door de diverse facetten.

Ergocoach beleid

Denk aan het preventie beleid fysieke belasting waarbinnen een ergocoach de taken uitvoert. Is dat duidelijk genoeg, geeft het voldoende houvast in de praktijk? En is het voldoende duidelijk wat er van de ergocoach wordt verwacht, welke taken heeft hij of zij?

Signaleren en analyseren

Een effectieve ergocoach is in staat om fysiek belastende werksituaties te signaleren. Om vervolgens (met behulp van de praktijkrichtlijnen) te analyseren wat er nu precies aan de hand is. Dat klinkt heel eenvoudig maar in de praktijk zien we dat dat niet zo is. De verleiding om meteen in praktische oplossingen te denken, zonder een goede analyse van wat er nu wèrkelijk aan de hand is, is groot. In een goede cursus ergocoach leer je werken met modellen, basisregels en praktijkrichtlijnen om fysieke werksituaties te analyseren. Zodat je vervolgens mogelijke oplossingen kan bedenken en toetsen in de praktijk.

Coaching en communicatie

Een goede oplossing betekent niet automatisch dat deze ook toegepast wordt. Als je een ‘politiepet’ opzet en de ander vertelt hoe het moet, is de kans groot dat die ander de oplossing niet gaat toepassen. De manier waarop een ergocoach communiceert en coacht bepaalt voor een groot deel de mate van succes van een oplossing.

Mensen willen wel veranderen maar niet verandert worden

Het kiezen en toepassen van de juiste coachingsrol is niet vanzelfsprekend. In een cursus ergocoach leer je welke stappen je daarin kan zetten.

omgaan met weerstand

omgaan met weerstand

Omgaan met weerstand

Veranderingen leveren vaak weerstand op en soms zelfs conflicten. Sommige mensen voelen dat van nature aan en beschikken over de vaardigheden om hier mee om te gaan. Ze weten bijvoorbeeld hoe je weerstand kan ombuigen. Maar niet elke ergocoach beschikt daar vanzelfsprekend over. Die zal ze zich eigen moeten maken in bijvoorbeeld een cursus ergocoach.

Planmatig werken

Ergocoaches zijn veelal praktische mensen. Aanpakkers. Maar een succesvolle ergocoach werkt ook volgens een plan. In zo’n plan beschrijf je de knelpunten. Daarin benoem je het doel en formuleer je de stappen die nodig zijn om het doel te realiseren. Dat levert structuur op en vergroot het inzicht in wat er allemaal speelt op de werkvloer. Een verbeterplan kan je met elkaar delen en bespreken en helpt je om de voortgang in de gaten houden.

Borging

Een goed verbeterplan heeft nog een extra functie. Het levert een bijdrage aan de borging van de preventie van fysieke (over)belasting. Dan moet je wel weten welke belangrijke (rand)voorwaarden daarbij een rol spelen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

Cursus ergocoach = succesvoller

Wanneer een organisatie een preventiebeleid fysieke belasting heeft of invoert, is het succes daarvan afhankelijk van vele factoren. Eén daarvan is de wijze waarop ergocoaches hun taken uitvoeren. Daarvoor zijn specifieke kennis én vaardigheden nodig en wanneer de ergocoach een cursus volgt waarin bovenstaande aspecten uitgebreid aan de orde komen, neemt de kans op succes toe.

 • Klik hier om meer te lezen over de inhoud van de training ergocoach
 • Of wil je even overleggen met een specialist? Bel +31 (0)24-3482495 
 • Vrijblijvende offerte ontvangen voor een incompany training? Laat hieronder je gegevens achter

  offerte aanvragen

foto weerstand: Designed by Freepik foto borging; Designed by Kues1

Over de schrijver
Na mijn CIOS sportopleiding werkte ik een aantal jaren als trainer, coach en instructeur. Altijd bezig om anderen te helpen om fysiek en mentaal gezond te blijven door bewegen. Daarbij merkte ik al dat een behoorlijke deel van mijn klanten bewoog om fit te blijven zodat ze hun werk konden blijven doen. Geweldig om te zien dat zij de regie voor hun eigen gezondheid namen. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat de 'werkwijze', de 'werkorganisatie' en de 'hulpmiddelen' belangrijke factoren zijn om gezond te kunnen blijven werken. En daar was toen nog niet zoveel aandacht voor in het bedrijfsleven. Daarom richtte ik 1999 Corpus Sanum op, samen met Jeannette Nabuurs. Met maar één doel; werknemers helpen om op een gezonde en veilige manier te kunnen werken. Tot aan het pensioen. En tot vandaag de dag is dat nog steeds de ambitie waar ik elke dag weer met passie en bevlogenheid aan werk.
Reactie plaatsen

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.