Wat zijn de taken van een ergocoach?

Je wil ergocoaches gaan aanstellen in de organisatie, of het project weer nieuw leven inblazen. Misschien vraag je je af of de ergocoaches op dit moment wel de juiste dingen doen. Maar wat zijn de ergocoachtaken eigenlijk? Die werkzaamheden kunnen enorm divers zijn. En omdat er geen standaard opleiding is, is er dus ook geen standaard takenpakket. Maar we onderscheiden wel een aantal kerntaken.

Aanspreekpunt

De ergocoach heeft als eerste de taak om aanspreekpunt te zijn voor collega’s op het gebied van fysieke belasting. De ergocoach moet dus goed zichtbaar zijn in de organisatie en daar heeft hij of zij veel invloed op.

Signaleren, analyseren en beoordelen

Een tweede taak is het signaleren van risicovolle situaties. Wij noemen dat; goed kunnen ZIEN. Zien wat er gebeurt, zonder oordeel en objectief. Zodat je de risicovolle situatie goed analyseert en beoordeelt, zonder meteen in oplossingen te schieten. Het begint altijd met de vragen: Waar zitten de risico’s en hoe groot zijn ze? Daarvoor gebruikt een ergocoach uiteraard de praktijkrichtlijnen.

Verbeterpunten en oplossingen

Na die objectieve situatieanalyse maakt de ergocoach de verbeterpunten bespreekbaar in de organisatie. Bijvoorbeeld in het team of binnen een werkgroepje. De ergocoach bedenkt de oplossingen vervolgens niet zelf. Hij of zijn helpt mee bij het zoeken naar en het doen van mogelijke oplossingen.

Collega’s en teams coachen

Het coachen van collega’s of teams bij het voorkomen van fysieke overbelasting is een van de belangrijkste ergocoachtaken. Coachen naar ‘Gezond en Veilig Werken’. Dat doe je gevraagd en ongevraagd. En alhoewel er in beide situaties kans op weerstand bestaat, is die bij ongevraagde coaching uiteraard groter. Daarom is het belangrijk om de coachings- en communicatie vaardigheden goed op orde te hebben. Ook dit is een van de belangrijkste ergocoachtaken.

Verbeterplannen opstellen en bewaken

Een ergocoach inventariseert dus verbeterpunten en stelt verbeterplannen op. Samen met bijvoorbeeld collega’s, deskundigen en/of leidinggevenden. Zo bewaakt de ergocoach het proces en wordt inzichtelijk wat er wanneer gedaan is en met welk resultaat.

Bijdragen aan beleid en borging

Een van de andere vaak onderschatte ergocoachtaken is de rol bij de borging. Neem nu dat systematisch opstellen van verbeterplannen. Hieruit kunnen aanwijzingen komen voor nieuw of aangepast beleid. Heel belangrijk voor de continuïteit van Gezond en Veilig Werken. Als organisatie doe je er verstandig aan hier voldoende aandacht aan te besteden, want de ergocoach weet (en ziet) wat er speelt op de vloer.

Voorlichting en training

Tot slot zien we dat ergocoaches soms ook voorlichting, klinische lessen of zelfs trainingen geven aan collega’s. Dat kan een heel krachtig instrument zijn in het creëren van een gezonde werkomgeving. Ons advies is er voor te zorgen dat deze ergocoaches dan beschikken over goede didactische vaardigheden. Want goed zijn in je vak betekent nog niet dat je een goede trainer bent. Investeer dus in een train-de-trainer.

De ergocoachtaken op een rijtje

Er zijn nog veel meer ergocoachtaken mogelijk. Ik noemde de 7 taken die wij het meeste zien in onze praktijk. Mijn tip is om de belangrijkste voor jouw organisatie te filteren en deze op te nemen de de taakbeschrijving van de ergocoach. Zo houd je het overzichtelijk voor alle betrokkenen. Nog even samengevat welke 7 belangrijke ergocoachtaken ik heb toegelicht:

  1. Aanspreekpunt zijn
  2. Signaleren analyseren en beoordelen van risicovolle situaties
  3. Verbeterpunten en oplossingen aandragen
  4. Collega’s en teams coachen
  5. Verbeterplannen opstellen en bewaken
  6. Bijdragen aan beleid en borging
  7. Voorlichting en training geven

Benieuwd naar hoe wij sinds 1999 duizenden ergocoaches hebben opgeleid? Bekijk de inhoud van onze training ergocoach.

Bedrijf foto designed by D3images - Freepik.com


Over de schrijver
Na mijn CIOS sportopleiding werkte ik een aantal jaren als trainer, coach en instructeur. Altijd bezig om anderen te helpen om fysiek en mentaal gezond te blijven door bewegen. Daarbij merkte ik al dat een behoorlijke deel van mijn klanten bewoog om fit te blijven zodat ze hun werk konden blijven doen. Geweldig om te zien dat zij de regie over hun eigen gezondheid namen. Tegelijkertijd realiseerde ik me dat de 'werkwijze', de 'werkorganisatie' en de 'hulpmiddelen' belangrijke factoren zijn om gezond te kunnen blijven werken. En daar was toen nog niet zoveel aandacht voor in het bedrijfsleven.Daarom richtte ik 1999 Corpus Sanum op, samen met Jeannette Nabuurs. Met maar één doel; werknemers helpen om op een gezonde en veilige manier te kunnen werken. Tot aan het pensioen. En tot vandaag de dag is dat nog steeds de ambitie waar ik elke dag weer met passie en bevlogenheid aan werk.
Reactie plaatsen

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.