Wat is fysieke belasting?

We hebben allemaal met fysieke belasting te maken. Maar wat is het eigenlijk? Hoe ziet het er uit in het dagelijks leven? En is fysieke belasting slecht?

Alle activiteiten die je dagelijkse uitvoert hebben een bepaalde mate van belasting op je lichaam. Denk aan het tillen van een kind of het verplaatsen van een wasmachine. Je voelt je spieren al aanspannen, of niet? En wat dacht je van fysieke belasting in de keuken?

Maar ook zitten is een vorm van fysieke belasting. En die is misschien wel groter dan je in eerste instantie denkt. Mogelijk heb je iemand wel eens horen zeggen: Zitten is het nieuwe roken.

Als mij gevraagd wordt om kort uit te leggen wat fysieke belasting is, vraag ik de ander meestal wat voor werk hij of zij doet. Dat maakt het voor diegene makkelijk om het te begrijpen. Laten we zeggen dat diegene verpleegkundige in een verpleeghuis is.

Dan bestaan de dagelijkse handelingen bijvoorbeeld uit het helpen met wassen en aankleden van de cliënt. Maar ook bloeddruk meten, temperatuur opnemen, medicatie klaarzetten, wondverzorging, injecteren of stomazorg zijn voorkomende handelingen.

Bij al die handelingen gebruik je je lichaam en dat noemen we fysieke belasting. Je spieren, pezen, banden en botten vormen een mechaniek en kunnen dat prima aan. Die vorm van belasting noemen we daarom mechanische belasting; belasting van het mechaniek. In gunstige omstandigheden kunnen we dat prima aan.

Maar stel nu dat je stratenmaker bent. Dan heb je ook een goede conditie nodig. Soms moet je een paar stoepranden verplaatsen en dan kan je best even achter adem raken. Je hartslag gaat even omhoog en je begint ook nog te zweten! Dat kostte flink wat energie, dus even uitpuffen voordat je verder kan. Deze vorm noemen we daarom energetische belasting.

Is fysieke belasting slecht?

Nee. Het is juist goed om je lichaam te belasten want zo houd je het gezond. Maar helaas is die belasting niet altijd optimaal. De verpleegkundige moet de cliënt helpen in een veel te klein toilet en dus in een ongunstige houding staan. Voel je het al in je rug of kan je die ene keer wel aan? Maar hoe is het dan voor je als je dit bij 5 cliënten achter elkaar moet doen?

En als je als stratenmaker niet 5 stoepbandjes moet leggen maar 100 meter….. Voor 12 uur. Hoe gaat het dan?

Dan is de belasting groter dan je lichaam hebben kan. Op zich geen probleem want je lichaam kan zich meestal goed herstellen. Maar als de overbelasting langer duurt en de hersteltijd niet lang genoeg, dan loop je kans op lichamelijke klachten. Overigens ook als je je lichaam te weinig belast (onderbelasting).

Samengevat

Mechanische en energetische belasting vorm samen fysieke belasting. Je lichaam is hier op gebouwd en heeft voldoende herstelvermogen als het tijdelijk overbelast wordt. Maar wordt de overbelasting langduriger en heeft je lichaam te weinig tijd om te herstellen, dan loop je kans op fysieke klachten.

Zorg dus voor een balans tussen de fysieke belasting en jouw belastbaarheid. Luister naar je lichaam, dat geeft vaak heel duidelijke signalen af.

Over de schrijver
Jeannette is oprichter en partner bij Corpus Sanum. Hier lees je binnenkort meer informatie.
Reactie plaatsen

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.