Bij elke training is een volledige beschrijving downloadbaar. Hierin staat 
  • voor wie de training bedoeld is en hoe lang deze duurt
  • wat het hoofdleerdoel is en wat  de cursisten na afloop kennen, kunnen en begrijpen
  • de beschrijving van de volledige trainingsinhoud en werkwijze
  • eventuele accreditatie

-

Ergocoach trainingen

Ergocoach

zorg & facilitair

14 accreditatiepunten

2 dagen

Meer dan 20.000 cursisten

Module beeld- schermwerk

voor ergocoaches

1 dagdeel

perfecte aanvulling

Bijscholing

ergocoaches

Meest verkochte training!

al vanaf 1 uur

Flexibel in tijd en inhoud

Ergocoach

kantoor

en beeldschermwerk

2 bijeenkomsten

Heel compact!

Medewerker- en teamtrainingen

Transfer- en tiltraining

6 accreditatiepunten

1 dag(deel)

95% praktisch oefenen

Training fysieke belasting

Gezond werkgedrag

van 3 tot 8 uur

Voor zware beroepen

Training beeld-schermwerken

voor medewerkers

1 dagdeel

Voldoet aan de RI&E