De risico's van beeldschermwerken onder controle

Medewerkers die veelvuldig met een computer, laptop, tablet en/of smartphones werken, lopen risico op het krijgen van fysieke klachten. Meestal aangeduid met KANS (Klachten aan Arm, Nek en Schouder). Vaak ligt de oorzaak in het langdurig werken met het beeldscherm maar ook andere factoren kunnen van invloed zijn. De ergocoach die deze opleiding volgt is in staat om vroegtijdig knelpunten en klachten te signaleren en kan zo verzuim bij deze medewerkers helpen voorkomen. Dit is een heel praktische training met kennis over kantoorergonomie, signaleringsmethodes maar ook tools om de werkplek zo optimaal mogelijk te kunnen instellen.

3.300+
tevreden cursisten
100%
maatwerk

Deze training is uitermate geschikt voor organisaties waar veelvuldig en langdurig met beeldschermen wordt gewerkt.

-

Trainingsonderdelen

Van kantoor-ergonomie tot oplossingen

 Het eerste deel van het programma bevat theorie én praktijk. De theorie omvat o.a. basiskennis anatomie in relatie tot het werk, kantoor-ergonomie, regelgeving en richtlijnen, eigen verantwoordelijkheid, de 5 W’s (werktaken, werktijden, werkwijze, werkdruk, werkplek), het  Belasting & Belastbaarheidmodel en het krijgen en voorkomen van klachten. Na bespreking van het profiel van de ergocoach komt het leren signaleren en analyseren van knelpunten aan bod. Naast deze vaardigheden krijgt de cursist inzicht in oplossingsrichtingen en leert deze toepassen.

Praktijk

In de praktijk stellen de cursisten, in speciaal nagebootste situaties, zelf de werkplek in. Door deze methodiek leren ze ‘zien’ hoe anderen zitten maar krijgen ze ook een spiegel voorgehouden. Deze werkwijze vergroot de vaardigheid én de bewustwording. Tot slot leren de deelnemers gebruik te maken van de vragenlijst Beeldschermwerk & RSI en andere tools. 

Een huiswerkopdracht t.b.v. de tweede training vormt de afsluiting.

Coaching en communicatie

    Wat is coaching en welke stappen zijn daarin te onderscheiden? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen.
    Veranderingen leveren vaak weerstand op, soms zelfs conflicten. De cursist leert hoe je hiermee kan omgaan en dit kan ombuigen. Daarom is er veel aandacht voor communicatieve en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als: Hoe spreek ik collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreken we elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer ik draagvlak voor verandering?

Feedback

De deelnemers leren elkaar feedback te geven. In verschillende werkvormen (zoals rollenspelen) worden de vaardigheden geoefend.  Het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maken ze gebruik van praktische tools die de gewenste gedrag- en cultuurverandering ondersteunen. In deze module staat het denken in wensen en mogelijkheden centraal.

Praktijk en borging

 Aan de hand van tussentijds gemaakte opdrachten worden theorie en praktijk met elkaar verbonden. De precieze inhoud is afhankelijk van de ervaringen van de cursisten.

 

Daarnaast is aandacht voor de borging.  Bij het ontbreken daarvan vloeien immers kennis en ervaring weg. Aan de hand van vragen zoals 'Op welke wijze geef je borging vorm' en 'Wat zijn randvoorwaarden die een rol spelen bij succesvol borgen?' leren de cursisten hoe zij kunnen bijdragen aan de borging. 

100% maatwerk

Elke cursist vragen we naar zijn of haar leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht in wat ze nodig hebben. En uiteraard bespreken we met de opdrachtgever de huidige situatie, de wensen en de leerdoelen. Al het materiaal verwerken we in de training en dat zorgt ervoor dat de cursist zich 100% herkent in het materiaal en er meteen mee aan de slag kan.  

Sluit het aan bij je wensen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan.