Voorkom fysieke klachten, leer medewerkers gezond werken

Soms lijkt het alsof zware werksituaties niet anders kunnen. Maar intussen zijn er misschien toch wel (een flink aantal) medewerkers met fysieke klachten. En die hebben behoefte aan manieren om het werk toch fysiek te kunnen blijven doen. In de training Gezond werken leren medewerkers hoe ze hun risico’s kunnen herkennen. Maar nog belangrijker; hoe ze zelf oplossingen kunnen bedenken zodat het werk minder zwaar wordt. Hoe ze de eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen om gezond hun pensioen te halen.

8.100+

tevreden cursisten

3-8 uur

dus variabele omvang

100%

maatwerk

Alle onderwerpen zijn mogelijk. Van transfertraining tot coachingsvaardigheden

-

Trainingsonderdelen

Weten en begrijpen

Vaak weten de cursisten wel wat er aan schort en hebben ze zelf ideeën over mogelijke oplossingen. De kunst is om die uit te proberen in de praktijk en dit als team samen te doen. Eigen inbreng en verantwoordelijkheid nemen zijn belangrijke factoren voor succes.

In het eerste deel van deze praktische training wordt aandacht besteed aan theorie: o.a. basiskennis van het lichaam in relatie tot het werk, effecten van tillen/dragen/duwen/ trekken en leren signaleren van knelpunten.

Praktisch oefenen

In het praktijkdeel bespreken de cursisten (ervaren) knelpunten en goede en minder goede situaties. Dit wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Denk aan het oefenen met goede werkhoudingen, tillen, duwen, trekken, verplaatsen van mensen en/of materialen, rijden met (groot) materiaal, samen tillen en verplaatsen, observeren en inschatten van lasten, het voorkomen van statische belasting enzovoort. 


Tijdens het oefenen leren ze zware handelingen (taken) herkennen en manieren waarop ze samen met collega’s oplossingen hiervoor kunnen bedenken. Zo krijgen ze inzicht in de risico’s die ze (willen) lopen en leren ze hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zichzelf maar ook voor elkaar.

Belangrijk

Voor een hoog rendement en om de motivatie te bevorderen is ondersteuning en betrokkenheid van de leidinggevende(n) van groot belang . Dat geldt ook voor de inbreng en verantwoordelijkheid van de medewerker.


Bij het aanleren van vaardigheden ligt het accent niet op technieken, maar op de basisprincipes voor fysieke belasting. Wanneer die goed begrepen worden kunnen medewerkers deze zelfstandig toepassen in elke fysiek belastende situatie.

100% maatwerk

Elke cursist vult vooraf een intakeformulier in. Daarnaast bezoekt de trainer de organisatie en inventariseert hij de werkzaamheden. Bijvoorbeeld door mee te kijken in het proces en gesprekken te houden met medewerkers en leidinggevenden. Er wordt beeldmateriaal gemaakt dat gebruikt wordt in de trainingen. Met de verzamelde informatie maakt de trainer het programma op maat.

Sluit het aan bij je wensen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan.