Verdiep kennis en vergroot de vaardigheden van je ergocoaches

Ergocoaches starten enthousiast en dragen hun kennis en expertise graag uit naar hun collega's. Naarmate de tijd vordert hebben ze behoefte aan zaken als verdieping, bijscholing en uitwisseling met anderen. Deze training is daar een uitstekend middel voor want onder begeleiding van een deskundige trainer gaan de ergocoaches ervaringen uitwisselen en zaken  bespreken waar ze in hun dagelijkse praktijk tegenaan lopen. En hoe ze daar anders en effectiever mee om kunnen gaan..

4.200+
tevreden cursisten

vanaf 1 uur

dus variabele omvang
100%
maatwerk

Alle onderwerpen zijn mogelijk. Van transfertraining tot coachingsvaardigheden

-

Trainingsonderdelen

Trainingsinhoud

De leerbehoefte verschilt maar veel terugkerende thema’s zijn

  •  coachingsrollen en communicatiestijlen
  • gedragsverandering
  • omgaan met weerstand
  • knelpunten herkennen (leren zien)
  • effectieve oplossingen maken en implementeren
  • draagvlak creëren
  • toepassing van praktijkrichtlijnen
  • werken met specifieke tools (Rugradar, tilthermometer et cetera)
  • SMART werken

Welke thema’s ook aan de orde komen, de training is zo opgezet dat er altijd sprake is van ‘van elkaar leren’. Het delen en uitwisselen van  praktijkervaringen staat daarbij centraal.

Begeleiding

Doordat Corpus Sanum-trainers veel kennis, ervaring en materiaal hebben kunnen ze heel snel maatwerk leveren én tijdens de training direct inspelen op ingebrachte casuïstiek en vragen.

100% maatwerk

We inventariseren de belangrijkste leerbehoeftes. Alle deelnemers vullen vooraf een digitale intake in en in samenspraak met de opdrachtgever maakt de trainer het programma op maat.

Sluit het aan bij je wensen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan.