Training fysieke agressie en weerbaarheid

in de ouderzorg

Opdrachtgever

Stichting MaasDuinen beheert zes zorglocaties in de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Gilze en Rijen. Al deze locaties bieden ouderen een scala van mogelijkheden op het gebied van wonen, zorg én welzijn.

Beginsituatie 

Medewerkers kregen in toenemende mate te maken met agressie van cliënten op een van de PG-afdelingen. Het betrof agressie van cliënt naar cliënt maar ook van cliënt naar zorgverlener. Medewerkers ervoeren deze situatie als erg onveilig en wisten niet goed hoe ze hiermee om moesten gaan.

Vraag

Leer onze medewerkers om verbaal en fysiek weerbaarder te worden, zodat ze effectief kunnen handelen bij agressie-incidenten.

Aanpak

Allereerst hield de trainer een intake met de zorgmanager. Daarin werd vrij snel duidelijk dat een fysieke weerbaarheidstraining nodig was, niet een gedragstraining. In de vervolgintake heeft de trainer fysieke weerbaarheid een analyse gemaakt van de huidige en gewenste situatie. Daarna zijn de leerdoelen en het programma van de training vastgesteld.


Vervolgens vulden alle cursisten een individuele intake in. Samen met de eerder verkregen informatie is het programma op maat gemaakt. In de training is gewerkt met een professioneel trainingsacteur om de oefensituatie goed en veilig te laten verlopen.

Belangrijke randvoorwaarden voor de uitvoering waren:

  • Een snelle start (januari) voor de hoog-risicogroepen
  • Training in de avonduren
  • Afronding voor april van het lopende jaar

Het secretariaat zorgde in samenwerking met de opdrachtgever voor de planning, organisatie en monitoring van het projectverloop.

Na afloop van de trainingen vulden de cursisten een evaluatie in en ontving de opdrachtgever hiervan een managementrapport, samen met de bevindingen van de trainer. Het project is binnen de looptijd en naar tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.

Doorlooptijd

3 maanden

Resultaat

De cursisten waren na afloop in staat om agressieverhogend en –verlagend gedrag te herkennen en kregen meer inzicht in hun eigen rol. Ook leerden ze omgaan met de eigen emotionele en lichamelijke reacties bij agressie en hoe je die kan beïnvloeden. Naast mentale training leerden ze individuele, eenvoudige zelfverdedigingsvaardigheden, gericht op het ontwijken, losmaken en verlaten van een situatie. Daarnaast leerden ze collegiale assistentie verlenen, gericht op het gecoördineerd stoppen van agressief gedrag, overmeester- en controletechnieken en het behouden van de regie in spanningsvolle situaties.

Na de interventie vinden de medewerkers over het algemeen dat ze letterlijk en figuurlijk sterker in de schoenen zijn komen te staan. Agressie wordt beter beheerst, medewerkers kunnen zelfverzekerder optreden en de frequentie en de ernst van incidenten neemt af. Het gevoel van veiligheid is toegenomen