In 5 stappen van knelpunt naar oplossing

Als ergocoach zie je knelpunten die voor fysieke overbelasting zorgen. Hoe krijg je het nou voor elkaar dat die knelpunten succesvol en duurzaam worden opgelost? 

Daarvoor kan je de 5-stappenmethode gebruiken. Deze stappen maken ook onderdeel uit van de training ergocoach.

1) Creëer draagvlak

Van belang is dat je draagvlak hebt bij je collega’s en leidinggevende. Zij moeten samen met jou willen. De leidinggevende moet voorwaardenscheppend zijn zodat jij je taak als ergocoach uit kan voeren.

2) Zoek medestanders

Begin met de collega’s die willen. Diegene die veel weerstand hebben worden overtuigd door de successen bij en van anderen.

3) Vier je successen

Maak je succesjes inzichtelijk, laat zien en horen wat er al bereikt is. Overtuig hiermee je collega’s die vaak zeggen: ‘Hier verandert toch nooit wat!’

4) Neem kleine stapjes

Maak een plan van aanpak met aandachtspunten die aangegeven zijn door je collega’s. Neem kleine stappen. Wil niet alles tegelijkertijd veranderen. Door zo’n plan structureer je je eigen handelen.

5) Vertrouw de weg

Er leiden meerdere wegen naar Rome. Jouw collega’s hebben zo hun eigen oplossingen, daar is geen goed of slecht in. Heb vertrouwen in ze want zij zijn immers specialist in hun eigen werk!

Geniet van datgene wat wel lukt!

Via deze link kan je het 5-stappenplan voor de ergocoach downloaden als PDF.

Over de schrijver
Jeannette is oprichter en partner bij Corpus Sanum. Hier lees je binnenkort meer informatie.

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.