Train de trainer

ontwerp en uitvoering voor 150 medewerkers

Opdrachtgever

De Treant Zorggroep omvat 3 ziekenhuislocaties en 17 centra voor wonen en zorg in de regio Hoogeveen-Emmen-Stadskanaal. Er werken ruim 6.750 mensen.

Beginsituatie

De vitaliteit van de medewerker staat hoog in het vaandel bij Treant. Een vitale medewerker is productiever, heeft een hogere inzetbaarheid en meer werkplezier. Hij verzuimt minder als gevolg van arbeidsomstandigheden. In het breed opgezette beleid hebben ergocoaches een belangrijke rol. Want door het vergroten van hun kennis, competenties en vaardigheden hebben zij direct invloed op de duurzame inzetbaarheid van alle Treant-medewerkers. En daarmee op hun vitaliteit.

Klantvraag

Ontwerpen een Train de Trainer programma en voer het uit. Leer de cursisten hoe zij met hún training de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van collega-medewerkers kunnen verbeteren. De doelgroep bestaat uit 150 ergocoaches uit Cure, Care, OK en Facilitair.

Aanpak

Samen met de opdrachtgever hebben we de leerbehoefte vastgesteld. Rekening houdende met de beschikbare middelen en mogelijkheden stelden we het train-de-trainer programma samen. De leerdoelen werkten we uit in kennen, begrijpen en kunnen. Daarna vroegen we elke cursist ook nog naar zijn of haar individuele leerwensen. Met die informatie maakten we het programma definitief op maat.

In zo’n omvangrijk project is de (logistieke) planning en organisatie belangrijk. Daarom werkten we ook hierin nauw samen met Treant. Tijdens het gehele project hielden we samen de vinger stevig aan de pols.

Doorlooptijd

Van vraag tot oplevering: 9 maanden

Resultaat

Na afloop van de training kan de cursist:

  • medewerkers zodanig trainen, instrueren en coachen dat daardoor de duurzame inzetbaarheid en vitaliteit vergroot;
  • op een didactisch effectieve en efficiënte wijze zijn/haar trainingsboodschap bij interne (klinische) lessen overbrengen op medewerkers, maar ook bij andere onderwerpen met betrekking tot fysieke belasting;
  • op het juiste moment en op de juiste manier de Praktijkrichtlijnen toepassen;
  • bepalen op welk moment en op welke wijze hulpmiddelen ter vermindering van fysieke belasting kunnen worden ingezet;
  • medewerkers adviseren en instrueren over het juiste gebruik van hulpmiddelen;
  • op een effectieve manier de juiste coaching- en communicatie inzetten;
  • een training gestructureerd voorbereiden in leerdoelen, werkvormen, middelen en organisatie;
  • de lesgeefstijl afstemmen op de leerstijl van de deelnemers;
  • een training voor collega’s verzorgen en daarbij methodisch en didactisch adequaat handelen.

en begrijpt de cursist dat een gestructureerde voorbereiding nodig is voor een effectieve training.