Nog leuker trainen

een korte en praktische workshop

Opdrachtgever

Woonzorgconcern IJsselheem is specialist in de ouderenzorg en biedt verschillende vormen van wonen, zorg en dienstverlening vanuit dertien locaties in de regio Kampen, Zwartewaterland en Zwolle. Met 2.300 medewerkers biedt ze ondersteuning aan ouderen bij wonen, zorg en welzijn en er worden mensen behandeld en verpleegd voor korte of lange termijn.

Beginsituatie

De opdrachtgever heeft besloten dat het trainen en scholen van haar medewerkers in gezond werkgedrag zoveel als mogelijk in en door de eigen organisatie opgepakt moet worden. Als gevolg daarvan gaan de ergocoaches voor collega-zorgmedewerkers zo’n 6 keer per jaar korte, praktische trainingen/klinische lessen verzorgen. Daarvoor is het noodzakelijk om de didactische basiskennis en –vaardigheid stapsgewijs te vergroten.

Klantvraag

Verzorg een training van 2 uur waarin de cursist leert hoe je een training (nog) leuker kan maken om vanuit die positieve ervaring energie voor het vervolg te putten.

Aanpak

In samenspraak met de opdrachtgever zijn allereerst de leerbehoefte en de randvoorwaardes vastgesteld. Hiervoor is o.a. een intake per cursist afgenomen. Daarna zijn de leerdoelen bepaald en heeft de trainer het programma samengesteld.
In het programma leren de ergocoaches hoe ze in een training de lesstof op een aansprekende en effectieve manier kunnen overdragen. Daarvoor krijgen ze praktische tips en handvatten hoe ze de trainingsinhoud, -tijd en -proces kunnen bewaken en na afloop feedback kunnen verzamelen waarmee ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Het programma bestaat voor een deel uit theorie en daarna vooral uit het oefenen van trainingssituaties, samen met mede-cursisten.

Doorlooptijd

Van vraag tot realisatie: 2 maanden

Resultaat

De cursisten kregen extra energie en enthousiasme om de taak als ergocoach verder uit te bouwen. De meesten hebben de verwachting dat ze het geleerde meteen kunnen toepassen. Vooral het met elkaar oefenen van lesgeefvaardigheden en elkaar feedback geven heeft hen verder geholpen. De workshop werd begeleid door twee ervaren trainers van Corpus Sanum.

Enkele reacties van cursisten

“Leuke actieve opzet, voor herhaling vatbaar”


“Ik vond het een goede training omdat wij het normaal gesproken 'voordoen'. De trainers hebben mij laten zien dat het ook anders kan. Dat ik het niet allemaal voor hoef te doen maar dat je als trainer op afstand kan kijken hoe het gaat en daarop dan stuurt en begeleidt”