Beleid fysieke belasting activeren

en borgen in de organisatie

Opdrachtgever

Viattence is specialist op het gebied van ouderenzorg op de Veluwe, tussen Zwolle en Apeldoorn. De organisatie levert lichte tot zware zorg aan ouderen zowel thuis als binnen haar woon-zorglocaties. 

Beginsituatie        

Al jaren werd er beleid gevoerd op fysieke belasting en men deed veel aan het voorkomen van overbelasting. Er waren ergocoaches aangesteld en geschoold, medewerkers kregen vaardigheidstraining van de interne fysiotherapeuten en een coördinator zorgde voor de verschillende randvoorwaarden. Het rendement van al die inspanningen bleef echter ondermaats en vooral de verantwoordelijkheid van één persoon. 

Klantvraag

Hoe krijgen we fysieke belasting een gezamenlijke verantwoordelijkheid en breed gedragen in de organisatie?

Aanpak

De adviseur maakte allereerst een situatieanalyse. Daarin onderzocht ze enerzijds de beleidskaders en anderzijds de operationele uitvoering. Een door de opdrachtgever nét geschreven beleidsnotitie is kritisch beoordeeld. Tijdens een bijeenkomst met de intern betrokken functionarissen werd de feitelijke werksituatie nauwkeurig onder de loep genomen en in kaart gebracht. Op basis van de verzamelde informatie bracht de adviseur een rapportage uit waarin de feitelijke situatie en de knelpunten zijn beschreven. Op basis daarvan zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van bepaalde situaties. Deze aanbevelingen zijn vertaald in een concreet stappenplan.

Doorlooptijd

Totaal 1 dagdeel

Resultaat

De opdrachtgever ontving een heldere situatieanalyse en aanbevelingen om deze te verbeteren. Het advies bevatte praktische tips en handvatten voor de invoering en borging. Dit advies sloot aan bij het beleid fysieke belasting. Hierdoor is de opdrachtgever in staat om het rendement van alle activiteiten te vergroten en fysieke belasting in de organisatie te verminderen. Het beleid fysieke belasting is breed verankerd in de organisatie en de continuïteit hangt niet meer af van 1 of enkele personen.