Bij elke training is een volledige beschrijving downloadbaar. Hierin staat 
  • voor wie de training bedoeld is en hoe lang deze duurt
  • wat het hoofdleerdoel is en wat de cursisten na afloop kennen, kunnen en begrijpen
  • de beschrijving van de volledige trainingsinhoud en werkwijze
  • eventuele accreditatie

-

Omgaan met weerstand

Geen wrijving, geen glans

1 dag

Train de trainer

fysieke belasting

Van instructie naar trainen!

2 dagen

Effectiever communiceren

Hoe zeg ik het?

1 dagdeel