Samen structureel werken aan een veilige werksituatie

Het voorkomen van lastig en agressief gedrag op de werkvloer vraagt om een samenhangend pakket van maatregelen. Gericht op preventie en met voortdurende aandacht. De veiligheidscoach speelt hierin een belangrijke rol als aanspreekpunt, aanjager en  motivator. Maar ook als verbindende schakel tussen beleidsmakers en uitvoerenden. De veiligheidscoach kijkt samen met het team hoe werkzaamheden veiliger kunnen worden gemaakt zodat lastig en agressief gedrag kan worden voorkomen.

400+
tevreden cursisten
zorgt voor
de borging
100%
maatwerk

Hiermee versterk je de verbinding tussen de mensen op de werkvloer en de beleidsmakers

-

Trainingsonderdelen

Programma dag 1

De eerste dag start met een oriëntatie op veiligheid. Wat verstaan we hier onder en welke niveau's kan je onderscheiden? De volgende stap is te onderzoeken wat er van de veiligheidscoach verwacht wordt. Wat zijn mogelijke rollen en taken en welke positie heb je in de organisatie?

Een effectieve veiligheidscoach heeft ook de eigen vaardigheden op orde. Daarom bespreken we de verschillende vormen van agressie, het ontstaan ervan en de effecten van agressie. Vervolgens komen handige tools en handvatten voor preventie en de-escalatie aan de orde. Aan de hand van casuïstiek wordt het geleerde toegepast en geoefend. In het laatste deel van deze dag komt het veiligheidsbeleid en borging aan de orde. De trainer gaat dieper in op de verschillende vormen van preventieve maatregelen. De cursisten krijgen aan het einde van de dag een huiswerkopdracht voor dag 2.

Programma dag 2

In de tweede dag staat het verdiepen op de vorige lesstof en het praktisch toepassen van kennis en vaardigheden centraal. De cursisten gaan met (zelf ingebrachte) casuïstiek aan de slag waarin ze stapsgewijs leren om de situatie te analyseren, de risico's te inventariseren om vervolgens (preventieve) maatregelen te kunnen nemen.

In het oefenen komen coaching en coachingsrollen, gespreksvaardigheden, weerstand en het geven van feedback aan de orde.

Trainingsacteur

Met de nadruk op ervaringsgericht leren en om de realiteit zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen wordt op dag 2 in de middag gewerkt met een trainingsacteur. De situaties (casuïstiek) worden door de deelnemers zelf ingebracht. Uiteraard wordt bij elke uitvoering rekening gehouden met de beleving en veiligheid van de cursist. De voornaamste spelregel: ‘Zorg goed voor jezelf, werken met de acteur is niet verplicht’.

100% maatwerk

De training Veiligheidscoach is een maatwerkprogramma. Elke cursist vragen we naar zijn of haar leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht in wat ze nodig hebben. En uiteraard bespreken we met de opdrachtgever de huidige situatie, de wensen en de leerdoelen.  

De basisopleiding tot veiligheidscoach is een aanrader. Leuk om met je collega's bewust te worden van gedrag van anderen, maar vooral ook van je eigen gedrag. Je wordt weer even met je neus op de feiten gedrukt (op een erg leuke manier!). Daarna allemaal vol bewustwording en enthousiasme om het in de praktijk te gaan brengen!
Nienke Rietbroek

Sluit het aan bij je wensen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan.