Stopzinnen om agressie te stoppen
2 min. leestijd

Stopzinnen om agressie te stoppen

Stopzinnen

Als communicatietrainer houd ik me al heel lang bezig met de vraag hoe je het beste om kunt gaan met grensoverschrijdend gedrag. Best een complex onderwerp. Zeker omdat, afhankelijk van wat er wat precies gebeurt de ander, of juist jezelf ruimte moet krijgen. Kortom: ga je meeveren met de ander of ga je die ander juist begrenzen omdat er dingen gebeuren die je niet wilt? Stopzinnen kunnen je helpen.

Stel, iemand moet slecht nieuws verwerken. Er moet bijvoorbeeld onverwachts langer worden gewacht of meer betaald. Dan verbetert de situatie meestal door de ander wat ruimte te geven. Dat doe je goed te luisteren, erkenning en begrip te geven en misschien een goede uitleg. Doorgaans zakt de boosheid dan wel. Vaak zegt men in zo’n situatie achteraf: “Sorry, jij kan er natuurlijk ook niets aan doen”. Maar in andere situaties gaat het er juist om voor jezelf ruimte te eisen, en de ander dus te begrenzen! Voor servicegerichte en zorgverlenende mensen is dit meestal heel wat moeilijker.

Had ik maar…

Als iemand je uitscheldt, bedreigt, te dichtbij komt et cetera, dan is het belangrijk om dat gedrag op te merken, te benoemen en te zeggen dat je dat niet wilt. Het kost echter wat tijd om dit goed te kunnen formuleren. Bovendien ben je vaak wat uit het lood geslagen. Hoe langer je moet zoeken naar woorden, hoe machtiger de ander zich waarschijnlijk gaat voelen. En dus hoe machtelozer en gefrustreerder jij wordt. Wie kent het niet dat je achteraf precies weet wat je had moeten zeggen? Dat komt omdat je in die heftige situatie tijd tekort kwam om het goed te formuleren. En al die tijd hoorde je misschien juist nog wel veel meer vervelende dingen!

Effectieve oplossing

Voor deze situatie is een hele efficiënte oplossing! Regelmatig zie ik getrainde groepen na een jaar terug en eigenlijk zonder uitzondering zijn de mensen super tevreden over de toepassing. Hij is in de praktijk dus erg effectief gebleken en heet De stopzin.

Wat is een stopzin?

Dat is een zin die jij ooit uit het hoofd heb geleerd. Een zin die je er in een reflex uitgooit, als start van je begrenzing. Je hoeft hem dus niet meer te bedenken!

Wat is het voordeel van een stopzin?

Dat zijn er maar liefst drie:
1) Je zet jezelf in één keer op zenden. Dus tijdwinst!
2) Je zet de agressor in één keer op ontvangen
3) het geeft jou denktijd om het grensoverschrijdende gedrag concreet en specifiek te benoemen

Trainen

Er zijn veel effectieve stopzinnen. In een training komen deze allemaal aan de orde en daar ga je dan mee oefenen. Want dat is belangrijk. Je moet het ervaren om de kracht er van te merken, zowel in jezelf als de uitwerking op de ander. Bekijk de training waar stopzinnen in aan de orde komen hier.

Een voorbeeld

Voor nu wil ik er alvast één verklappen: “Meneer, voor we verder gaan ….”. De puntjes staan voor het benoemen van het gedrag en dat je dat niet wilt. Je hebt immers net even de tijd gehad om er achter te komen of je nou uitgescholden bent geweest of gekleineerd, bedreigd et cetera. Probeer het maar eens. Succes!

Bekijk Maartens vlog!

Maarten heeft ook een vlog over stopzinnen opgenomen. Kijk maar eens hier op de video-pagina

Foto:Designed by Mindandi

Over de schrijver
Wat mijn manier van werken kenmerkt is het geven van rust en vertrouwen. Ik vind afstemmen op een ander belangrijk en begin dus met luisteren naar wat iemand vertelt, of laat zien. Mensen hoeven niet van A naar B. Liever meer naar A…. In de praktijk komt dit neer op een vaardigheidstraining die misschien meer een houdingstraining is. Bij agressiehantering gaat het dan om waardigheid. Bij trainingen Opvang en nazorg gaat het dan niet om trauma maar om heling. Naast doelgroepen in de zorg en dienstverlening heb ik veel ervaring met geüniformeerde beroepen zoals politie en brandweer. In alle situaties ondersteun ik graag zowel de professional als ook zeker de mens daarbinnen.
Reactie plaatsen

Dementie en de invloed van mijn gedrag

Dementie in Nederland neemt toe. Maar ook de problematiek en het gedrag van pg-cliënten veranderd. En dat leidt tot meer lastige situaties.  Soms dwingend, soms zelfs agressief. Gedrag waar zorgmedewerkers in toenemende mate moeilijk mee om lijken te kunnen gaan.


Waardoor ontstaat lastig en agressief gedrag bij dementie?

Verpleegkundigen en verzorgenden weten wat dementie is. En welk gedrag daarbij kan horen. En hoe ze daar op zouden kunnen reageren. Maar er zijn méér mensen betrokken bij het zorgproces. Denk aan huishoudelijk medewerkers, assistenten wonen, zorg en welzijn, de helpenden, vrijwilligers en zelfs familie. Ook de medewerker van de facilitaire dienst komt wel eens langs.


Velen van hen weten niet of onvoldoende wat dementie inhoudt. Laat staan dat ze weten hoe ze zouden kunnen reageren op gedrag van de cliënt. Maar ze zijn er wel én ze hebben met hun handelen invloed op die cliënt. Soms meer dan we denken.


Wat wij in de praktijk zien is er meestal vanuit de werkzaamheden wordt gedacht: Ik ga nu mijn taak uitvoeren (de zorg moet gedaan worden). Daarbij is er geen of weinig inzicht in het effect van die handeling op de cliënt.


Ook van medewerkers waarvan wél maatwerk mag worden verwacht, zien we dat dat soms ‘vergeten’ wordt. Een enkele keer omdat er toch onvoldoende kennis is. Maar vaker doordat die professional niet goed in staat is om die kennis om zetten in praktisch handelen. Ook een heersende teamcultuur kan adequaat handelen in de weg staan.


Hoe voorkom je lastig en agressief gedrag bij dementie?

Daar is geen allesomvattend antwoord op te geven. Wel begint het met kennis. Bij de verpleegkundige en de verzorgende. Maar ook bij de huishoudelijk medewerker, zorghulp, helpende en vrijwilliger. Zelfs bij die medewerker van het facilitair bedrijf.


Wat is dementie eigenlijk? Welk soort gedrag hoort hierbij en waardoor ontstaat dat? Hoe is de beleving van de cliënt? Wat gebeurt er allemaal in zijn of haar hoofd? Belangrijke vragen die een antwoord verdienen. Want door het vergroten van die kennis ontstaat er meer inzicht. En daardoor ontstaat er ruimte om beter te reageren op lastig of soms zelfs agressief gedrag van de ander. En zo de juiste dingen te doen of juist te laten.