agressie

Preventief en de-escalerend handelen bij lastig of agressief gedrag

Wanneer medewerkers (regelmatig) te maken hebben met agressief gedrag, kan dit hun gevoel van veiligheid ondermijnen en werkprestaties en -plezier negatief beïnvloeden. Zelfs hun privéleven kan er door worden beïnvloed. Maar hoe kan je adequaat en professioneel handelen bij (hevige) verbale agressie tot zelfs dreigend fysieke agressie? Hoe houd je jouw oplopende spanning en adrenaline onder controle? Wat zeg je wel en wat juist niet om de situatie positief te beïnvloeden? Dat is niet eenvoudig maar in deze training leren de cursisten dit op een heel praktische en prettige manier.

6

accreditatiepunten V&VN en SKJ

8.500+

tevreden cursisten

100%

maatwerk

Het oefenen heeft mij heel veel verder geholpen. Je gaat écht anders handelen omdat ik nu veel beter het effect van mijn eigen aanpak en houding zie.

-

Trainingsonderdelen

De ochtend

De training begint met het vergroten van kennis van en inzicht in de verschillende vormen van agressie en het ontstaan daarvan. Maar ook wat de gevolgen van agressief gedrag kunnen zijn. Samen met de trainer bespreken de cursisten de verschillende rollen en de invloed van (eigen) houding bij agressie. 

De middag

De middag staat in het teken van oefenen. De cursisten gaan met (eigen) casuïstiek aan de slag. Hierbij is aandacht voor het omgaan met en het de-escaleren van de verschillende vormen van agressie: frustratie agressie (boosheid) en de instrumentele agressie (dreigend en manipulerend gedrag).

Trainingsacteur

Met de nadruk op ervaringsgericht leren en om de realiteit zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen wordt in de middag gewerkt met een trainingsacteur. De situaties (casuïstiek) worden door de deelnemers zelf ingebracht. Uiteraard wordt bij elke uitvoering rekening gehouden met de beleving en veiligheid van de cursist. De voornaamste spelregel: ‘Zorg goed voor jezelf, werken met de acteur is niet verplicht’.

100% maatwerk

Elke cursist vragen we naar zijn of haar leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht in wat ze nodig hebben. En uiteraard bespreken we met de opdrachtgever de huidige situatie, de wensen en de leerdoelen. Al het materiaal verwerken we in de training en dat zorgt ervoor dat de cursist zich 100% herkent in het materiaal en er meteen mee aan de slag kan. 

Kimberly Kortekaas-Eerland

 Heel goed om een keer gedaan te hebben. Je krijgt veel tips en tricks. Ook leuk dat er een acteur is waar je feedback van krijgt. Goed te weten hoe hetgeen wat jij doet, overkomt bij de ander. Dit krijg je normaal nooit te horen.

zorgfederatie-oldenzaal
Ellen Pross

Nuttig om te volgen. Je komt zelf tot meer duidelijkheid in hoe het beste te handelen naar cliënt maar ook naar familie en collega's toe.

Karin Groenewoud

In deze training leerde ik de situatie waarin de gesprekspartner erg dwingend is, om te buigen naar de situatie waarin ik de regie over kan nemen en we samen in gesprek kunnen gaan. Heel nuttig en bruikbaar in de praktijk.

geaccrediteerde training
In het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden leg je vast wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is een standaard opgesteld waaraan je je kunt spiegelen en kan je zien of je voldoende bekwaam bent. Deze training is met 6 punten geaccrediteerd.