fysieke agressie

Als praten niet meer helpt en fysiek ingrijpen noodzakelijk is

Wanneer medewerkers in een agressiesituatie niet (meer) preventief en de-escalerend kunnen handelen moeten ze soms fysiek ingrijpen. Dan is het belangrijk om dit gecontroleerd, veilig en met de juiste technieken te doen. Om daarna de communicatie zo snel mogelijk weer te herstellen. Bij fysiek ingrijpen gaat het er om dat je leert omgaan met fysiek contact, maar ook hoe je een collega assisteert die te maken krijgt met fysieke agressie. Deze training is hier speciaal voor gemaakt.

7

accreditatiepunten V&VN en SKJ

2.400+

tevreden cursisten

100%

maatwerk

Je leert je collega's beter kennen en vertrouwen. Het geeft me zelfvertrouwen omdat ik nu weet hoe ik kan handelen in bepaalde beroepssituaties.

-

Trainingsonderdelen

De ochtend

In het eerste deel staat ‘ken jezelf’ centraal. Uitgangspunt is dat zelfkennis en -inzicht aan de basis staan van adequaat handelen tijdens spanningsvolle situaties. De cursisten ontdekken bij aanvang wat ze:

  • al aan fysieke technieken en vaardigheden beheersen
  • al weten, maar nog niet automatisch in de praktijk brengen
  • nog kunnen bijleren aan effectief fysiek ingrijpen, binnen de grenzen van redelijkheid en gematigdheid

Dit deel is gericht op praktisch oefenen en succeservaringen opdoen. De theoretische uitleg wordt beperkt tot een minimum. De cursisten leren adequaat optreden in situaties waarin het primaire, menselijke overlevingsmechanisme neigt naar ‘vechten, vluchten of verstarren’.

De middag

In deel twee staat ‘ken de ander’ centraal. Met de ander worden de agressor en de collega bedoeld. Hierbij geldt dat de fysieke interventies op een zo veilig en humaan mogelijke manier plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar een win-win situatie voor cliënt/klant en personeel. Niet in de laatste plaats om de communicatie te herstellen en de (hulpverlenings) relatie op langere termijn zo min mogelijk te frustreren. Collegiale samenwerking en onderling vertrouwen tijdens spanningsvolle situaties zijn daarbij onmisbaar.

Trainingsacteur

Met de nadruk op ervaringsgericht leren en om de realiteit zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen wordt in deel 2 gewerkt met een trainingsacteur. De situaties (casuïstiek) worden door de deelnemers zelf ingebracht. Uiteraard wordt bij elke uitvoering rekening gehouden met de beleving en veiligheid van de cursist. De voornaamste spelregel: ‘Zorg goed voor jezelf, werken met de acteur is niet verplicht’.

100% maatwerk

Elke cursist vragen we naar zijn of haar leerwensen. Zo krijgen we goed inzicht in wat ze nodig hebben. En uiteraard bespreken we met de opdrachtgever de huidige situatie, de wensen en de leerdoelen. Al het materiaal verwerken we in de training en dat zorgt ervoor dat de cursist zich 100% herkent in het materiaal en er meteen mee aan de slag kan. 

Marissa Gort

Het maakt je weer even bewust, en zet je weer even stevig met beide benen op de grond. Je bent na de training weer wat zekerder. Ondanks dat er geen oplossing is voor de agressie, weet je nu beter hoe hiermee om te gaan.

Tanja Bolscher

 Prima training wanneer je echt met fors fysiek geweld te maken hebt. Dynamische dag, leuk en leerzaam met een acteur.

In het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Kwaliteitsregister Jeugd leg je vast wat je doet aan deskundigheidsbevordering. Door de beroepsgroep is een standaard opgesteld waaraan je je kunt spiegelen en kan je zien of je voldoende bekwaam bent. 

Deze training is met 7 punten geaccrediteerd voor beide registers.

Sluit het aan bij je wensen? Vraag dan nu vrijblijvend een offerte aan.