Visie

Visie

Organisaties doen er verstandig aan om zoveel als mogelijk zelfstandig hun arbo- en verzuimbeleid op te zetten en uit te voeren. Daar waar het hen ontbreekt aan specifieke kennis, mogelijkheden of een combinatie daarvan, laten ze zich bijstaan door extern adviseurs.

 

Een organisatie kan pas maximaal presteren als werknemers en omstandigheden in optimale conditie zijn. Die conditie is geen doel op zich maar het startpunt van een voortdurend proces. Werkgevers die deze visie kunnen en dúrven vertalen naar strategisch beleid en operationele plannen zullen de positieve effecten hiervan ervaren in de vorm van meer gemotiveerde en tevreden medewerkers, een betere marktpositie en uiteindelijk een hoger rendement.

 

 

Werkgevers zouden een intrinsieke motivatie moeten hebben ten aanzien van hun Arbo-activiteiten. Ons doel is hen daarin te ondersteunen en een koppeling te maken tussen de sociale en economische doelen en de interventies.

 

 

 

Sociale doelen

Economische doelen

Meer comfort

Minder fouten

Hogere werktevredenheid

Hogere productiviteit

Minder fysieke belasting

Hogere kwaliteit

Betere gezondheid van de medewerker

Grotere inzetbaarheid en flexibiliteit

Meer motivatie

Grotere innovativiteit

Minder pijn en klachten

Minder verzuim

Betere veiligheid

Minder personeelsverloop

        Ergonomie en de bedrijfsdoelen