Training fysieke belasting (open inschrijving)

Staat uw training er niet bij? Bel ons gerust: 024 348 24 95

  Cursusnaam: Tijdsduur Kosten Data Inschrijven
ErgoCoach Zorg & Facilitair2 dagenv.a. € 545,-15/11 + 13/12 '17 (Utrecht)
Inschrijven
 

Accreditatie V&VN

Basistraining ErgoCoach

Accreditatie  14 punten Kwaliteitsregister V&VN 

Wat vinden anderen van deze training? Kijk hier

 

Training ergocoach zorg & facilitair

Als ErgoCoach help je collega’s om op een gezonde manier het werk te doen zodat ze geen lichamelijke, werk gerelateerde klachten krijgen. Om dat goed te kunnen doen heb je kennis nodig van ergonomie en fysieke belasting. Daarnaast zijn vaardigheden in het coachen van collega’s en het geven van feedback onontbeerlijk. In deze basistraining komen al deze onderwerpen plus nog veel meer uitgebreid aan de orde. Daarmee heb je een uitstekende basis om een succesvol ErgoCoach te zijn.

Doel van de training

Je leert om op een coachende en stimulerende wijze samen met collega’s fysiek belastende arbeidssituaties te signaleren, te analyseren, oplossingen te bedenken en deze uit te voeren. Je leert ‘Oplossingsgericht werken’ en hoe je draagvlak creëert voor Gezond Werken.

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training kan je o.a.
- fysieke (over)belastingknelpunten in het werk signaleren, herkennen en analyseren en samen met collega’s werkbare oplossingen bedenken;
- de praktijkrichtlijnen daarbij toepassen;
- oplossingen toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
- de juiste implementatiemethode bepalen;
- gevonden oplossingen en afspraken gestructureerd vastleggen in een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan bewaken;
- draagvlak voor Gezond Werken creëren en mensen enthousiast maken;
- collega’s coachen in de dagelijkse praktijk en zonodig op een positieve manier corrigeren;
- eerlijk naar jezelf en de ander kijken.


Je bewust van eigen handelen, mogelijkheden, perspectief en communicatiestrategieën. Je effectiviteit van denken en handelen neemt toe.

 

Het programma

Na kennismaking en toelichting op het programma gaat de trainer in op beleidsvorming voor fysieke belasting en het profiel van de ErgoCoach. Vervolgens komen het functioneren van het lichaam in relatie tot het werk en het ontstaan van fysieke klachten aan de orde. Je leert hoe je knelpunten kan signaleren en analyseren. Daarbij maak je gebruik van verschillende modellen, basisregels en de praktijkrichtlijnen. Je krijgt inzicht in de oplossingsrichtingen en leert deze toepassen.


Coaching en communicatie is een belangrijk onderdeel in deze opleiding. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Je leert meer over wat coaching precies is en welke stappen er zijn. Je gaat met de groep aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen in allerlei inspirerende en veilige oefeningen.

 

Veranderingen leveren vaak weerstand op en soms zelfs conflicten. Als ErgoCoach heb je vaardigheden nodig om hiermee om te gaan en hoe je weerstand kan ombuigen. Ook daarom is er veel aandacht voor communicatieve en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als: Hoe spreek je collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? Je leert meer over wat feedback is en tijdens de training ga je in allerlei verschillende, actieve werkvormen (zoals rollenspelen) je vaardigheden toepassen en oefenen.


Tot hier heb je heel veel kennis opgedaan en vaardigheden geoefend. Nu is het tijd om deze te gaan toepassen en verdiepen. Je gaat aan de slag met het analyseren en beoordelen van knelpunten en leert daarbij hoe je collega’s kan coachen naar oplossingen. Daarbij is er veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en –behoud.


Nu je weet hoe je knelpunten signaleert en kunt oplossen ga je aan de slag met het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen. Ook hier leer je gebruik te maken van maken van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. Daarbij wordt je uitgedaagd om te denken in wensen en mogelijkheden.


In het laatste deel van de training komen invoeringsstrategieën voor borging van het programma fysieke belasting aan de orde. De trainer gaat dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.


Naast de bijeenkomsten krijg je verschillende praktische opdrachten. De resultaten daarvan gebruik je in de trainingen. De opdrachten zijn zodanig geformuleerd dat je ze tijdens je werk kunt uitvoeren. Er is daardoor geen extra studiebelasting.

 

Maatwerk

Alle deelnemers vullen vooraf een digitaal intakeformulier in. Bij In Companytrajecten is het optioneel om de opleiding vooraf te laten gaan door een oriëntatie op de werkplek(ken). Tijdens dit bezoek verzamelt de trainer relevante informatie en maakt hij/zij AV-opnames. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken.

 

Duur van de training

De training duurt 2 dagen, niet aaneengesloten met een tussentijd van ongeveer 4 weken.

     

Cursusmateriaal

Je krijgt het handboek ErgoCoach van Corpus Sanum en hand-outs van de training.

 

Certificaat

Je ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamecertificaat.

 

"

Meer dan 8.500 ErgoCoaches volgden deze opleiding, die aansluit op het ErgoCoachpaspoort. Dé landelijke standaard die Corpus Sanum mede ontwikkelde.

"

 

Transfertechnieken met zware/obese cliënten1 dag€ 335,-Inschrijven
 

Obese cliënen

Overgewicht, zwaarlijvigheid, obesitas. Steeds meer zorgverleners krijgen hier mee te maken. Daarmee wordt het risico op fysieke overbelasting ook steeds groter. Vraag jij je af hoe je een transfer uitvoert bij iemand met een peervorm? Weet je hoe die lichaamsbouw de beweging beïnvloed? Kan de cliënt nog meehelpen? Gebruik je gewone of specifieke hulpmiddelen? Wat regel je vooraf zodat je straks goed voorbereid bent op de transfer en hoe doe je dat dan? In deze training krijg je de antwoorden.

 

Doel van de training

Je leert hoe je veilig en gecontroleerd transfers kunt voorbereiden, begeleiden en uitvoeren bij zwaarlijvige en obese cliënten en hoe je de cliënt daarbij actief betrekt.

 

Doelgroep

Zorgmedewerkers die te maken hebben met het begeleiden, verplaatsen en tillen van zwaarlijvige en obese cliënten

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training kan de cursist

  • - de transferbehoefte van een obese cliënt in kaart brengen met behulp van het obesitas transferprotocol
  • - praktisch verplaatsingstechnieken cliëntgericht, respectvol en ergonomisch verantwoord uitvoeren
  • - de cliënt activeren zodat deze binnen de mogelijkheden kan helpen bij de transfer
  • - veilig gebruik maken van de speciale obese hulpmiddelen, afgestemd op de mogelijk en onmogelijkheden van de cliënt
  • - de eigen grenzen en de grenzen van de cliënt herkennen en respecteren

 

kent de cursist
- de natuurlijke manier van bewegen bij de verschillende obese lichaamstypes
- de voorwaarden en oplossingen bij het opstellen van een obesitas transferprotocol
- de grondregels van tillen en verplaatsen van obese cliënten (werkhoogte, uitgangspositie, bewegingsverloop, gewichtsverplaatsing, gebruik van grote spiergroepen, goed gebruik van de rug, energetische belasting et cetera)

 

heeft de cursist
- inzicht in en kennis van de specifieke problematiek van zwaarlijvige en obese cliënten
- inzicht in het effect van de eigen benadering op de cliënt

 

begrijpt de cursist
- het belang van een goede voorbereiding van de begeleiding, verplaatsing of tiltransfer

 

Programma inhoud

De ochtend bestaat uit zowel kennisoverdracht als praktijkoefeningen. Je leert meer over zwaarlijvigheid en obesitas. Wanneer is iemand eigenlijk obese en waardoor worden mensen obese? Wat zijn de fysieke en psychosociale consequenties voor hen? Het vergroten van dit inzicht is zeer belangrijk want het heeft invloed op het begrip en daarmee op de attitude van de zorgverlener.

 

Na BMI en comorbiditeiten ga je dieper in op de verschillende lichaamstypes, de bijbehorende kenmerken, het specifieke bewegingsverloop en de mobiliteit. De middag staat volledig in het teken van het aanleren en oefenen van praktijkvaardigheden. Tijdens het oefenen komt natuurlijk ook de bejegening aan de orde.
De modellen van de Obesitas vereniging geven de cursisten op stimulerende wijze feedback over hun handelen. De casuïstiek is afgestemd op de praktijk van de cursisten en gekoppeld aan de mobiliteitsclassificatie. Aan de orde komen:

 

 

 

Actieve cliënt

 

   

 

Passieve cliënt

 

 

 

 - 

Omdraaien met glijzeil en 1 of 2 hulpverleners
Omhoog plaatsen in bed
Komen tot zit op rand van bed, zelfstandig of met begeleiding
Gebruik van  draaischijf en belt

Komen tot stand met begeleiding
Verplaatsen met de actieve lift naar toilet
Verschonen

 

 

 - 

 

- 

 

Passieve lift met 1 punts juk en 4 punts  juk voor cliënt van 200 kg
Voor en nadelen van een extra breed bed
Verplaatsen in bed met de  Master turner
Verplaatsen in bed met de maxi slide
Ruglig; plaatsen/en verwijderen van de  tilband
Cliënt in rolstoel: plaatsen/verwijderen tilband
Gebruik van de douchestoel

 

 

Maatwerk

Alle deelnemers vullen vooraf een digitaal intakeformulier in.

 

Materiaal

Alle deelnemers ontvangen een reader met cursusmateriaal en achtergrondinformatie.

 

Certificaat

De cursist ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamebewijs.

 

 

"

   
 

In de middag ga je praktijkvaardigheden oefenen.

Dit doe je samen met modellen van de Nederlandse Obesitas Vereniging.

 
   

"

 

 Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met Harting-Bank

ErgoCoach Kinderopvang2 dagen€ 595,-Inschrijven
 

ErgoCoach Kinderopvang

Werken in de kinderopvang is fysiek soms zwaar werk. Als ErgoCoach kan je op de werkvloer collega’s helpen om fysieke overbelasting te verminderen of te voorkomen. De Basisopleiding ErgoCoach Kinderopvang ontwikkelden we speciaal voor de peuterspeelzalen en (medisch) kinderdagverblijven. Als je deze opleiding hebt gevolgd ben je uitstekend in staat om collega´s in het werk te coachen en te instrueren in Gezond Werken. Daarnaast kan je Gezond Werken structureel onder de aandacht brengen in je organisatie en ben je in staat een bijdrage te leveren aan het beleid Fysieke Belasting.

 

Doelgroep
Medewerkers in de kinderopvang ((medisch) kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bso etc).

Doel van de opleiding
De cursist leert om op een coachende en stimulerende wijze samen met collega’s fysiek belastende arbeidssituaties te analyseren, oplossingen te bedenken en uit te voeren. De cursist leert draagvlak te creëren voor Gezond Werken. Er wordt gewerkt vanuit de methode ‘Oplossingsgericht werken’.

 

Verwachte resultaten
Na afloop van de training ben je in staat

- om belastende situaties te signaleren, herkennen en analyseren en deze samen met collegae te vertalen naar oplossingen; 
- oplossingen te toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
- de juiste implementatiemethode te bepalen;
- A-normen (handelingen en werkhoudingen), B-normen (ergonomische inrichting) en praktijkrichtlijnen op de juiste manier te gebruiken;
- om gevonden oplossingen te vertalen naar een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan te bewaken;
- draagvlak te creëren en mensen enthousiast te maken;
- collegae te coachen in de dagelijkse praktijk en waar nodig op een positieve manier corrigeren;

Je bent je bewust van jouw eigen handelen, mogelijkheden, perspectief en communicatiestrategieën. Hierdoor ben je in staat eerlijk naar jezelf en de ander te kijken. In het algemeen neemt de effectiviteit van denken en handelen toe.


Wat leer je?
Na kennismaking en toelichting op het programma gaan we in op beleidsvorming voor fysieke belasting en de verschillende profielen van de ErgoCoach in organisaties. Vervolgens komen het functioneren van het lichaam in relatie tot het werk en het ontstaan van fysieke klachten aan de orde. Je leert hoe je knelpunten kunt signaleren en analyseren. Daarbij maak je gebruik van verschillende modellen, basisregels en praktijkrichtlijnen (In veel branches bestaan praktijkrichtlijnen. In deze opleiding worden deze als bekend verondersteld). Je krijgt inzicht in de oplossingsrichtingen en leert dit toepassen.


Vervolgens komt coaching aan bod. Wat is coaching en welke stappen zijn daarin te onderscheiden? De groep gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen. Inspiratie is daarbij een belangrijk onderdeel. Veranderingen leveren vaak weerstand op, soms zelfs conflicten. Je leert leert hoe je hiermee kan omgaan en kan ombuigen. Daarom is er veel aandacht voor communicatieve, didactische en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als; Hoe spreek je collega’s aan op de eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? De groep leert elkaar feedback geven. 

 

In het laatste deel komen alle voorgaande onderwerpen samen. Het toepassen en verdiepen van de aangeleerde vaardigheden staat centraal. We gaan aan de slag met het analyseren en beoordelen van knelpunten en leren hoe je collega’s kunnen coachen naar oplossingen. Daarbij is veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en – behoud. Het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maken we gebruik van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. Tot slot komen invoeringstrategieën voor en borging van het programma fysieke belasting aan de orde. De trainer gaat dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

 

Cursusmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sectoren relevant bronmateriaal. Alle deelnemers ontvangen de Ergocoachmap en hand-outs.

ErgoCoach Ambulancezorg2 dagenv.a. € 545,-Inschrijven
 

Basistraining ErgoCoach Ambulance zorg

Accreditatie  14 punten Kwaliteitsregister V&VN accreditatie V&VN

 

 

Ambulance.jpg

Ambulanceverpleegkundigen maar ook chauffeurs worden blootgesteld aan (zware) fysieke belasting. Zowel bij patiënthandelingen als bij het tillen van materieel. De ErgoCoach is bij uitstek de geschikte persoon om collega’s te motiveren, stimuleren en praktisch te ondersteunen bij het bewust omgaan met de risico’s van fysieke belasting’. Naast praktische en coachingvaardigheden leer je in deze opleiding ook hoe je  werkgever en leidinggevenden kunt enthousiasmeren om klachten door fysieke belasting te voorkomen. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor medewerkers in de Ambulancezorg.

 

Doel van de training ErgoCoach ambulancezorg

De deelnemer leert in de training ErgoCoach ambulancezorg om op een coachende en stimulerende wijze samen met collega’s fysiek belastende arbeidssituaties te signaleren, te analyseren, oplossingen te bedenken en deze uit te voeren. De deelnemer leert ‘Oplossingsgericht werken’ en hoe je draagvlak creëert voor Gezond Werken.

 

Doelgroep en omvang

Medewerkers uit de ambulancezorg die ErgoCoach willen worden of al zijn maar nog geen basisopleiding volgden. Maximaal 12 deelnemers per groep.

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training kan je:
... fysieke (over)belastingknelpunten in het werk signaleren, herkennen en analyseren en samen met collega’s werkbare oplossingen bedenken;
... de praktijkrichtlijnen daarbij toepassen;
... oplossingen toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
... de juiste implementatiemethode bepalen;
... gevonden oplossingen en afspraken gestructureerd vastleggen in een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan bewaken;
... draagvlak voor Gezond Werken creëren en mensen enthousiast maken;
... collega’s coachen in de dagelijkse praktijk en waar nodig op een positieve manier corrigeren.

 

Inhoud

Na kennismaking en toelichting op het programma gaat de trainer in op beleidsvorming voor fysieke belasting en het profiel van de ErgoCoach. Vervolgens komen het functioneren van het lichaam in relatie tot het werk en het ontstaan van fysieke klachten aan de orde. Je leert hoe je knelpunten kan signaleren en analyseren. Daarbij maak je gebruik van verschillende modellen, basisregels en de praktijkrichtlijnen. Je krijgt inzicht in de oplossingsrichtingen en leert deze toepassen.

 

Coaching en communicatie is een belangrijk onderdeel in deze opleiding. Hier wordt veel aandacht aan besteed. Je leert meer over wat coaching precies is en welke stappen er zijn. Je gaat met de groep aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen in allerlei inspirerende en veilige oefeningen.

 

Veranderingen leveren vaak weerstand op en soms zelfs conflicten. Als ErgoCoach heb je vaardigheden nodig om hiermee om te gaan en hoe je weerstand kan ombuigen. Ook daarom is er veel aandacht voor communicatieve en coachingsvaardigheden.

 

Centraal staan vragen als: Hoe spreek je collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? Je leert meer over wat feedback is en tijdens de training ga je in allerlei verschillende, actieve werkvormen (zoals rollenspelen) je vaardigheden toepassen en oefenen.

 

Tot hier heb je heel veel kennis opgedaan en vaardigheden geoefend. Nu is het tijd om deze te gaan toepassen en verdiepen. Je gaat aan de slag met het analyseren en beoordelen van knelpunten en leert daarbij hoe je collega’s kan coachen naar oplossingen. Daarbij is er veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en –behoud.

 

Nu je weet hoe je knelpunten signaleert en kunt oplossen ga je aan de slag met het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen. Ook hier leer je gebruik te maken van maken van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. Daarbij wordt je uitgedaagd om te denken in wensen en mogelijkheden.

 

In het laatste deel van de training komen invoeringsstrategieën voor borging van het programma fysieke belasting aan de orde. De trainer gaat dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

 

Naast de bijeenkomsten krijg je verschillende praktische opdrachten. De resultaten daarvan gebruik je in de trainingen. De opdrachten zijn zodanig geformuleerd dat je ze tijdens je werk kunt uitvoeren. Er is daardoor geen extra studiebelasting.

 

Duur van de training

De training duurt 2 dagen, niet aaneengesloten met een tussentijd van ongeveer 4 weken.

 

Materiaal

Je krijgt het handboek ErgoCoach van Corpus Sanum en hand-outs van de training.

 

Certificaat

Na het volledig doorlopen van de opleiding krijg je een deelnamecertificaat.

 

 

 

 

 

Transfers & haptonomie in de ambulancezorg1 dag€ 325,-Inschrijven
 

Accreditatie V&VN

Transfers & haptonomie in de ambulancezorg

Accreditatie 6 punten Kwaliteitsregister V&VN

Wat vinden anderen van deze training? Kijk hier

 

Transfers & haptonomie op de ambulance

Tijdens het werk op de ambulance hebben verpleegkundigen en chauffeurs te maken met (zware) fysieke belasting. Denk aan bewusteloze of niet coöperatieve patiënten, in rare houdingen moeten staan, lastige trappen, zwaar materieel, opdringerige omstanders. Dan je geduld bewaren is dan soms lastig maar wel noodzakelijk voor contact én het beperken van de eigen fysieke belasting. Een technische training transfervaardigheden met als boodschap “de rug recht houden” is daarom volstrekt onvoldoende. Daar is het werkterrein te complex voor met vaak tegenstrijdige eisen.

 

Daarom is deze training ontwikkeld, speciaal voor de Ambulancezorg. Het praktische programma bevat zowel de technische als haptonomische aspecten. Kwaliteitsverhoging van het cliëntencontact en daarmee het verhogen van het welzijn van cliënt én hulpverlener staan hierbij centraal.

 

Doel van de training

Je leert hoe je tijdens het werken in– en rond de ambulance de patiënt actief kan betrekken bij transfers en de begeleiding hiervan. Door het toepassen van kennis, inzichten en vaardigheden verbetert de kwaliteit van de zorg voor zowel patiënt als hulpverlener en vermindert de fysieke overbelasting.

 

Doelgroep

Ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs.

 

Verwachte resultaten

Na afloop kan je o.a.
- de haptonomie toepassen tijdens de transfers met de cliënt;
- de eigen grenzen en de grenzen van de cliënt herkennen;
- de gebruikte transfertechnieken toepassen, afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt;
- de cliënt respectvol actief maken zodat deze binnen zijn mogelijkheden kan helpen bij de transfer;
- laten zien wat de natuurlijke beweging is bij de verschillende transfers;
- samenwerken met een collega als een transfers door twee personen moet worden uitgevoerd;
- de transfertechnieken ergonomisch verantwoorde wijze uitvoeren.

 

Inhoud

De in de praktijk gehanteerde transfertechnieken worden geanalyseerd waarbij de actief makende bejegening leidend is. In verschillende spelvormen worden de haptonomische fenomenen zelf ervaren. Denk hierbij aan:

- Aspecten van ruimte; afstand/nabijheid.
- Uitnodigen tot contact: actief maken van de cliënt.
- Begeleiden van een beweging van de cliënt.
- Afhankelijkheid/onafhankelijkheid.
- Waar liggen grenzen en hoe ga je daarmee om: weerstand.
- Omgaan met pijn.
- Afronden van het contact.
- Luisteren naar de “(lichaams)taal van de cliënt.

 

Werkwijze

We hanteren een unieke werkwijze waarin ervaringsgericht (experimenteel) en oplossingsgericht leren centraal staat. De training vindt plaats in- en rond de ambulance. 

De verhouding theorie/praktijk is zodanig dat 90% van de tijd geoefend wordt met de door de docent aangereikte stof.

 

Maatwerk

Deelnemers vullen vooraf een intakeformulier in. De verkregen informatie wordt gebruikt om het programma op maat te maken.

 

Materiaal

Er wordt gebruik gemaakt van relevant bronmateriaal. Je ontvangt het Handboek Transfers van Corpus Sanum.

 

Certificaat

Je ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamecertificaat.

 

Kosten

Open Inschrijving Actuele prijzen vindt je op www.ergocoach-academie.nl of www.corpussanum.com. Je kunt ze ook telefonisch opvragen op (024) 348 24 95.
In company Deze training kan ook op uw locatie plaatsvinden. Neem contact op met Roelof Koelman voor de mogelijkheden.

 

Transfertechnieken op haptonomische basis6 uur€ 325,-9 nov. '17 (Utrecht)
Inschrijven
 
E-learning   De training bevat e-learning  

Accreditatie  

6 punten voor het Kwaliteitsregister V&VN

 


Accreditatie V&VNTraining transfertechnieken

In de zorg wordt veel transfers met cliënten gedaan. Het is belangrijk dat je daarbij de juiste technieken gebruikt maar ook dat je de client uitnodigt om zoveel mogelijk zelf te doen. Dat lijkt een open deur maar in de praktijk gaat het niet altijd zo. Soms omdat je denkt dat het anders teveel tijd kost, soms omdat je geen mogelijkheden ziet of onder tijdsdruk staat. Sta je open om te leren en een andere aanpak te proberen? Dan is deze ervaringstraining geschikt voor jou! Hierin komen zowel haptonomische als technische aspecten van transfers aan bod waarmee je de zelfredzaamheid van de cliënt respectvol benut en maar ook je eigen lijf zo min mogelijk fysiek belast.

 

Doelgroep

Medewerkers met cliëntgebonden taken. Ook voor ErgoCoaches, fysio-/ ergotherapeuten en preventiemedewerkers zeer interessant.

 

Verwachte resultaten

Na afloop kan je
- de haptonomie toepassen tijdens de transfers met de cliënt;
- de geleerde transfertechnieken afstemmen en toepassen op de mogelijkheden van de cliënt;
- laten zien wat de natuurlijke beweging is bij de verschillende transfers;
- vertellen wat de grondregels zijn bij het tillen en verplaatsen (o.a. werkhoogte, uitgangspositie, bewegingsverloop, gewichtsverplaatsing, gebruik van grote spiergroepen, goed gebruik van de rug, energetische belasting).
- de cliënt activeren zodat deze binnen zijn mogelijkheden kan helpen bij de transfer;
- de eigen grenzen en de grenzen van de cliënt herkennen;
- bij transfers die door twee personen uitgevoerd moeten worden, samenwerken met de collega;
- werken met het transferschema;
- hulpmiddelen gebruiken, afgestemd op de mogelijk- en onmogelijkheden van de cliënt.

 

Het programma

Deel 1: Aan de orde komen haptonomische aspecten die een directe relatie hebben met het welzijn van cliënt en hulpverlener

• Aspecten van ruimte

• Uitnodigen tot contact

• Actief maken van de cliënt

• Begeleiden van een beweging van de cliënt

• Affectief bevestigend contact

• Tolerantiegrenzen (frustratie- en belastingsgrenzen)

• Afronden van het contact

• Statische belasting

• Toegepaste haptonomie

 

• Het gebruik van glijzeilen

• Naar je toe en van je af draaien in bed

• Omhoog plaatsen in bed
• Afstand/nabijheid  
• Aanwezig/present zijn
• (On)afhankelijkheid
• Waar liggen grenzen en hoe 
• Luisteren naar de “(lichaams)taal ga je daarmee om?
• Omgaan met pijn 
• Afweermechanismen

 

Deel 2

• Toegepaste haptonomie

• Uit bed plaatsen of van stoel naar (rol)stoel
• Omhoog plaatsen in de stoel
• Gaan staan en lopen
• Naar het toilet of op de postoel
• Opstaan na een val
• Gebruik van de hulpmiddelen

 

De verhouding theorie/praktijk is zodanig dat 90% van de tijd geoefend wordt met de door de docent aangereikte stof.

     

Cursusmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van relevant bronmateriaal. je ontvangt het Handboek Transfers van Corpus Sanum.

 

Certificaat

Je ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamecertificaat.

 

ErgoCoach; inhaaltraining dag 11 dag210,-Inschrijven
 

Heb je dag 2 van de Basisopleiding gevolgd en dag 1 gemist?

 

Schrijf dan in en ontvang na afloop je certificaat en 14 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister V&VN

 

logoPR_KR.gif

ErgoCoach; inhaaltraining dag 21 dag€ 210,-Utrecht (4 okt '17)
Inschrijven
 

Heb je dag 1 van de Basisopleiding gevolgd en dag 2 gemist?

 

Schrijf dan in en ontvang na afloop je certificaat en 14 accreditatiepunten voor het Kwaliteitsregister V&VN

logoPR_KR.gif

ErgoCoach industrie, logistiek & productie2 dagen€ 595,-Inschrijven
 

   

Dé standaard in

Nederland en Belgie

 

ErgoCoach industrie, logistiek & productieHet werken in een industrieel bedrijf, een productieomgeving, een warehouse of in de logistieke dienstverlening is fysiek vaak zwaar. Medewerkers ‘slijten’ daar hard van. Als ErgoCoach kan je deze collega’s op de werkvloer helpen om zware werksituaties lichter te maken. Je leert ook op welke manier je hen ‘ongevraagd’ kan helpen want ze komen niet altijd uit zichzelf naar je toe. Zo help je mee in het voorkomen van fysieke overbelasting, het voorkomen van verzuim en het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

 

Doel van de training

Je leert om op een coachende en stimulerende wijze samen met collega’s fysiek belastende arbeidssituaties te signaleren, te analyseren, oplossingen te bedenken en deze uit te voeren. Je leert ‘Oplossingsgericht werken’ en hoe je draagvlak creëert voor Gezond Werken.

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training kan je o.a.
- fysieke (over)belastingknelpunten in het werk signaleren, herkennen en analyseren en samen met collega’s werkbare oplossingen bedenken;
- de praktijkrichtlijnen daarbij toepassen;
- oplossingen toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
- de juiste implementatiemethode bepalen;
- gevonden oplossingen en afspraken gestructureerd vastleggen in een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan bewaken;
- draagvlak voor Gezond Werken creëren en mensen enthousiast maken;
- collega’s coachen in de dagelijkse praktijk en zonodig op een positieve manier corrigeren;
- eerlijk naar jezelf en de ander kijken.


Je bewust van eigen handelen, mogelijkheden, perspectief en communicatiestrategieën. Je effectiviteit van denken en handelen neemt toe.

 

Het programma

In de eerste training leer je hoe het lichaam werkt en waardoor fysieke klachten ontstaan. Met behulp van verschillende methodes ga je knelpunten signaleren, analyseren en uitwerken naar oplossingsstrategieën. Daarbij maak je gebruik van praktijkrichtlijnen (voor de meeste branches bestaan praktijkrichtlijnen, specifiek toegesneden op het werk). 

Je krijgt inzicht in de oplossingsrichtingen en leert dit toepassen. De training wordt afgesloten met een huiswerkopdracht voor de 2e en 3e bijeenkomst.

 

Tijdens de tweede training staat coaching centraal want een succesvol ErgoCoach beschikt over goede coachingsvaardigheden. In theorie maar ook in praktijk! Wat is coaching en welke stappen zijn daarin te onderscheiden? Je gaat zelf aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen. Inspiratie is daarbij een belangrijk onderdeel. Veranderingen leveren vaak weerstand op, soms zelfs conflicten. Je leert hoe je hiermee kunt omgaan en dit om kan buigen. Daarom is er veel aandacht voor communicatieve en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als: Hoe spreek je collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? Verder leer je hoe je feedback kan geven. In verschillende werkvormen (zoals rollenspelen) worden de vaardigheden geoefend. 

Het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen volgt daarna. Daarbij maak je gebruik van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. In deze module staat het denken in wensen en mogelijkheden centraal.

 

In de derde training staan het toepassen en verdiepen van de aangeleerde vaardigheden uit de voorgaande trainingen centraal. Je gaat aan de slag met het analyseren en beoordelen van knelpunten en leert hoe je collega’s kunt coachen naar oplossingen. Daarbij is veel aandacht voor inspiratie, gedragsverandering en –behoud. Het succesvol opstellen van verbeterplannen opstelt en invoeren komt daarna aan bod waarbij je gebruik maakt van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen.


Tot slot komen invoeringsstrategieën voor borging van het programma fysieke belasting aan de orde. De trainer gaat dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen. Voorbeelden hiervan zijn het creëren van draagvlak, beschikbaarheid en inzet van middelen en tijd.

  

Maatwerk

Alle deelnemers vullen vooraf een digitaal intakeformulier in. Bij In Companytrajecten is het optioneel om de opleiding vooraf te laten gaan door een oriëntatie op de werkplek(ken). Tijdens dit bezoek verzamelt de trainer relevante informatie en maakt hij/zij AV-opnames. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken.

 

Duur van de training

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten, niet aaneengesloten (dagdeel-dag-dagdeel). Training 3 vindt plm. 4 weken na het eerste plaats.

     

Cursusmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sectoren relevant bronmateriaal. Alle deelnemers ontvangen de het ErgoCoach handboek van Corpus Sanum.

 

Certificaat

Je ontvangt na het volledig doorlopen van de opleiding een deelnamecertificaat.

 

Meer dan 7.500 ErgoCoaches volgden deze opleiding, die aansluit op het ErgoCoachpaspoort. Dé landelijke standaard die Corpus Sanum mede ontwikkelde.

ErgoCoach Kantoor & beeldschermwerken1.5 dagen€ 549,-Inschrijven
 

ErgoCoach kantoor & beeldschermwerken

   

Dé standaard in

Nederland en Belgie

 

Werken er in het bedrijf veel mensen langer dan 2 uur per dag met een computer? Dan is de aanwezigheid van een ErgoCoach Beeldschermwerk in huis een slimme keuze. Deze ErgoCoach kan collega’s helpen om fysieke klachten te voorkomen. Dan moet je natuurlijk wel weten hoe je een computerwerkplek optimaal inricht. Maar ook wat kan je doen als iemand bijvoorbeeld polsklachten heeft of pijn in de schouders, armen of rug. Welke oplossingen zijn mogelijk, waar moet je rekening mee houden en welke preventieve maatregelen kan je nemen? En tot slot, hoe krijg je je collega’s mee? Deze opleiding geeft antwoord op die vragen.

 

Doel van de training

In deze training leer je hoe je fysiek belastende beeldschermsituaties herkent, analyseert en kunt oplossen, samen met collega’s. Je gaat dieper in op manieren om dit op een coachende, stimulerende en postieve te doen zodat je weerstand voorkomt.

 

Verwachte resultaten

 

Na afloop van de training kan je o.a.
- een beeldschermwerkplek optimaal inrichten;
- college’s met beginnende klachten bij beeldschermwerk direct helpen;
- de risico’s met behulp van een vragenlijst inventariseren;
- fysieke (over)belastingknelpunten in het werk signaleren, herkennen en analyseren en hiervoor samen met collega’s werkbare oplossingen bedenken;
- oplossingen toetsen op haalbaarheid & kwaliteit;
- de juiste implementatiemethode bepalen;
- gevonden oplossingen en afspraken gestructureerd vastleggen in een Plan van Aanpak en de voortgang hiervan bewaken;
- draagvlak voor Gezond Werken creëren en mensen enthousiast maken;
- collega’s coachen in de dagelijkse praktijk en waar nodig op een positieve manier corrigeren;
- eerlijk naar jezelf en de ander kijken.

 

Je bent je bewust van eigen handelen, mogelijkheden, perspectief en communicatiestrategieën. De effectiviteit van denken en handelen neemt toe .

 

Het programma

1e training: Het programma bevat theorie én praktijk. De theorie omvat o.a. basiskennis anatomie in relatie tot het werk, kantoorergonomie, regelgeving en richtlijnen, eigen verantwoordelijkheid, de 5 W’s (werktaken, werktijden, werkwijze, werkdruk, werkplek), het Belasting & Belastbaarheidmodel en het krijgen en voorkomen van klachten. Na bespreking van het profiel van de ErgoCoach komt het leren signaleren en analyseren van knelpunten aan bod. Naast deze vaardigheden krijg je inzicht in oplossingsrichtingen en leer je deze toepassen.


In de praktijk ga je met de andere cursisten in speciaal nagebootste situaties, zelf de werkplek instellen. Door deze methodiek leer je ‘zien’ hoe anderen zitten maar krijg je ook een spiegel voorgehouden. Deze werkwijze vergroot de vaardigheid én de bewustwording.

 

Tot slot leer je gebruik te maken van de vragenlijst Beeldschermwerk & RSI en andere tools. Een huiswerkopdracht voor dagdeel 3 vormt de afsluiting.

 

2e training: Hier staat coaching centraal. Wat is coaching en welke stappen zijn daarin te onderscheiden? Je gaat aan de slag met de verschillende coachingsrollen en leert deze toe te passen. Inspiratie is daarbij een belangrijk onderdeel. Veranderingen leveren vaak weerstand op, soms zelfs conflicten. Je leert hoe je hiermee kan gaan en om kunt buigen. Daarom is er veel aandacht voor communicatieve en coachingsvaardigheden. Centraal staan vragen als: Hoe spreek ik collega’s aan op eigen verantwoordelijkheid, hoe spreek je elkaar positief aan op gedrag en hoe creëer je draagvlak voor verandering? Daarna leer je elkaar feedback geven en dat oefen je in verschillende werkvormen zoals rollenspelen.


Dan volgt het succesvol opstellen en invoeren van verbeterplannen. Daarbij maak je gebruik van praktische tools die de gewenste gedrags- en cultuurverandering ondersteunen. In deze module staat denken in wensen en mogelijkheden centraal.

 

In de 3e training komt alles uit de voorgaande trainingen samen met de praktijkervaringen. De precieze inhoud is dus afhankelijk van de vraag van de cursisten.
Daarnaast is aandacht voor de borging. Bij het ontbreken daarvan vloeien immers kennis en ervaring weg. Op welke wijze geef je borging vorm? We gaan dieper in op belangrijke (rand)voorwaarden die daarbij een rol spelen en passen deze toe op de praktijkvoorbeelden. De ervaringen en resultaten uit de periode tussen dagdeel 2 en 3 komen aan de orde. Wat werkt wel en wat niet in jouw organisatie? Welke knelpunten zie je en voor welke oplossingsstrategieën kies je of heb je gekozen? 

 

Duur van de training

De training bestaat uit 3 dagdelen. Training 3 vindt plm. 4 weken na de 2e plaats.

     

Cursusmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sectoren relevant bronmateriaal. Je ontvangt de Ergo©oachmap Beeldschermwerken.

 

Certificaat

Na het volledig doorlopen van de opleiding krijg je een deelnamecertificaat.

 

" Volgde je al een andere Basisopleiding ErgoCoach bij ons? Dan kan je volstaan met de module van het eerste dagdeel  "

Stoeien met de praktijkrichtlijnen3 uur€ 195,-Inschrijven
 
   

   

Van theorie naar

dagelijkse praktijk

   

Stoeien met de praktijkrichtlijnen

Zo’n beetje elke branche kent de Praktijkrichtlijnen Fysieke belasting. Belangrijk? Zeker! Maar in de dagelijkse praktijk lukt het niet altijd even goed om ze praktische toe te passen. “Het kan niet anders, dus dan maar zo. Het is maar even.” Herken je dit soort uitspraken? Wil je leren hoe je de Praktijkrichtlijnen voor je kan laten werken? Dan is deze workshop bedoeld voor jou.

 

Doel van de opfristraining voor ErgoCoaches

Hoe kan je de Praktijkrichtlijnen Fysieke belasting toepassen in situaties waarin dat ogenschijnlijk niet anders kan?

 

Doelgroep

ErgoCoaches

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training ken je o.a.
- de Praktijkrichtlijnen, het ontstaan ervan en vooral het belang ervan;

 

en kan je o.a.
- je werk doen terwijl je ook binnen de normen van de Praktijkrichtlijnen blijft;
- een werksituatie, die de norm overschrijdt, beoordelen en zoeken naar oplossingen om toch binnen de norm te blijven;
- collega’s informeren over het belang van de Praktijkrichtlijnen;
- samen met collega’s zoeken naar oplossingsmogelijkheden

 

en begrijp je o.a.
- het belang van de Praktijkrichtlijnen voor je collega’s en voor jezelf

 

Inhoud

Eerst leer je meer over de Praktijkrichtlijnen. Welke zijn er, waar kan je ze vinden, waarom zijn ze ontworpen en vooral, waarom zijn ze voor mijn collega’s en mijzelf zo belangrijk? Aansluitend leer je meer over oplossingsrichtingen en –mogelijkheden op het gebied van organisatie, middelen en gedrag. Vervolgens ga je praktisch aan de slag. Aan de hand van dagelijkse werksituaties ga je de fysieke belasting ervaren, inschatten, meten, voelen en wegen. De resultaten hiervan ga je langs de Praktijkrichtlijnen houden. Waar kom je in de knel met de Praktijkrichtlijnen? Waarom en kan het écht niet anders? Samen met de trainer en de andere cursisten ga je aan de hand van deze en andere specifieke casuïstiek op zoek naar mogelijkheden om binnen de normen te blijven. Dat vraagt een bepaalde manier van kijken en dit inzicht ontwikkel je in deze training.

  

Duur van de training

De training duurt 3 uur.

 

Kosten

Vanaf € 600,-

 

 

" Je leert op welke manier je de Praktijkrichtlijnen vóór

je kan laten werken in plaats van dat ze je beperken "

Voorbeelden van projecten