Training coaching & communicatie (open inschrijving)

Staat uw training er niet bij? Bel ons gerust: 024 348 24 95

  Cursusnaam: Tijdsduur Kosten Data Inschrijven
Effectiever communiceren (Hoe zeg ik het?)3 uur€ 225,-Inschrijven
 

Hoe zeg ik het, effectief communiceren

Misschien herken je dit: Je hebt een gesprek met een collega en je hebt van te voren al in je hoofd wat je gaat zeggen. Maar eenmaal in gesprek lijkt het wel of de ander je niet wil begrijpen. Je krijgt bijvoorbeeld pietluttige vragen over details of je hebt het idee dat er niet goed naar je geluisterd wordt. Of die ander wordt zó enthousiast dat jij je verhaal niet eens kan afmaken! Hoe ga je daar nou mee om? In deze workshop leer je meer over hoe mensen communiceren en op welke manier jij jouw communicatiestijl daar effectief op kunt aanpassen zodat je jouw doelen bereikt.

 

Doelgroep en omvang

Voor iedereen (al dan niet in een leidinggevende positie) die doelen wil bereiken en daarvoor de medewerking van anderen wil krijgen.

 

Verwachte resultaten

Na afloop van deze training kan je  o.a.

- communicatiestijlen van anderen herkennen;

- jouw eigen communicatiestijl effectief aanpassen op die van de ander.

 

en ken je

 • - de verschillende communicatiestijlen;
 • - de verschillende coachingsrollen;
 • - je eigen communicatie(voorkeur)stijl.

 

Inhoud

Dit is een korte, krachtige en vooral praktische workshop. Je gaat op zoek naar de antwoorden op de vraag uit de inleiding. Daarbij leer je meer over coachingsrollen en de verschillende communicatiestijlen, de bijbehorende kenmerken en het geven van feedback. Door deze kennis toe te passen in de praktijkoefeningen ga je het positieve effect ervan ervaren. Samen met de andere cursisten ga je in diverse werkvormen zelf aan de slag. Je wisselt jouw ervaringen uit met de anderen en bedenkt samen oplossingen voor praktische situaties. Tijdens deze workshop ga je ook op zoek naar jouw eigen communicatie(voorkeur)stijl. Hoe beter je weet wat jouw stijl is, hoe effectiever jij kunt communiceren met anderen.

 

Materiaal

Je krijgt een handout van de training.

 

 

 

" Nou begrijp ik waarom ik met sommige

collega’s af en toe zo lastig kan praten.

Nu kan ik dit veranderen!  "

 

 

 

 

Train de trainer2 dagen€ 645,-1 dec '17 + 12 jan. '18 (Utrecht)
Inschrijven
 

Succesvoller training geven

Herken je als trainer iets van de volgende situaties? Je geeft training maar de oefening loopt niet zoals je bedacht had. Of een cursist zegt op alles wat je vertelt ‘ja maar…’. Het kan ook zijn dat je training best aardig loopt maar dat je het gevoel hebt dat je er meer uit had kunnen halen. Of je komt aan het eind van de training in tijdsnood. Kortom, situaties waarvan je denkt; als ik dat kan verbeteren worden mijn trainingen nog beter. In deze training leer je hoe je een nog effectievere training kan geven.

 

Doel van de training

In deze opleiding leer je hoe je je gestructureerd voorbereidt op lesgevende taken en hierdoor een aansprekende, aantrekkelijke en vooral effectieve training of workshop kan geven. 

 

Doelgroep

Trainers in de zorg die training fysieke belasting of klinische lessen (gaan) geven en meer uit hun training willen halen. Voor beginnende trainers maar ook voor trainers die al wat langer les geven.

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training kan je

 • - een training gestructureerd voorbereiden in leerdoelen, werkvormen, middelen en organisatie;
 • - jouw lesgeefstijl afstemmen op de leerstijl van de cursisten;
 • - een training voor collega’s verzorgen en daarbij methodisch en didactisch adequaat handelen;
 • - op het juiste moment en op de juiste manier de Praktijkrichtlijnen toepassen;
  - op een effectieve manier de juiste coaching- en communicatie inzetten;

 

ben je

 • - effectiever in het behalen van je leerdoelen;

 

en weet je

 • - hoe je een training gestructureerd voorbereidt;
 • - dat de leerstijl invloed heeft op het leerresultaat van de cursist;
 • - hoe je een training onderhoudend en interessant kan laten zijn. 

 

Inhoud

In de eerste bijeenkomst leer je hoe je jezelf kunt voorbereiden op het geven van een training. Aan de orde komen leer- en lesgeefstijlen en ontdek je je eigen voorkeursstijl. Belangrijk, want deze stijlen hebben namelijk invloed op de effectiviteit van je training. Je leert hoe je daar handig gebruik van kan maken. Daarna bespreken we de stappen die nodig zijn in een trainingsvoorbereiding. Je leert op een gestructureerde manier waar je allemaal aan moet denken en hoe je dat vervolgens handig vastlegt. 

 

Omdat je als ErgoCoach collega’s helpt om fysieke overbelasting te voorkomen, besteden we ook aandacht aan de praktijkrichtlijnen. In een trainingssituatie gaat het immers ook om te zien welke risico’s van overbelasting er zijn.
Dan volgt het praktijkdeel. In een klein groepje bereid je een ‘mini-les’ voor, onder begeleiding van de trainers. Daarna gaat dat groepje de ‘mini-les’ daadwerkelijk geven. De trainer geeft direct feedback hierop.
De training sluiten we af met de voorbereiding op de huiswerkopdracht voor dag 2: een praktische training voorbereiden. In de praktijk is het daadwerkelijk op papier zetten namelijk vaak ingewikkelder dan het lijkt. Maar we heel zinvol.

 

De tweede training begint met de onderwerpen feedback geven en ontvangen, leren zien van de beweging en groepsdynamiek en weerstand. Daarna ga je de door jou voorbereidde training geven, aan de andere cursisten. Ook nu krijg je weer gestructureerd feedback. Door deze opzet leer je van je eigen training maar ook van die van de andere trainers. De dag sluiten we af met Gedragsverandering en –behoud.

 

Maatwerk

Alle deelnemers vullen vooraf een digitaal intakeformulier in. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken. 

Er wordt gebruik gemaakt van, voor de sectoren relevant bronmateriaal.  

 

Materiaal

Je krijgt bij aanvang een uitgebreide reader met achtergrond– en ondersteund materiaal.

 

Certificaat

Je krijgt na het volledig doorlopen van de training een deelnamecertificaat.

 

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij het Kwalitietsregister V&VN

 

 

 

 

" Jolanda de Cloe (Thebe):

Superleuke training. Je leert welke werkvormen je kan

toepassen maar je leert ook over hoe je

zelf als persoon in de training staat. "

 

 

" Chris van der Molen (IJsselheem):

Het is een leuke training waar je als deelnemer

enthousiast van wordt. Goed bruikbare tips en tools.

Heeft inmiddels geresulteerd in een vergelijkbare

training op locatie voor onze ErgoCoaches.

Een aanrader. "

 

Dementie en de invloed van mijn gedrag3 uur€ 195,-24 nov.//10-13 uur (Utrecht)
Inschrijven
 

Kennismaking met dementie

Bij steeds meer zorginstellingen neemt de groep dementerende cliënten toe. Ook hun gedrag verandert waardoor het voor medewerkers moeilijker kan worden om hier mee om te gaan. Medewerkers uit de ondersteunende dien-sten hebben hier ook mee te maken. Denk aan huishoudelijk medewerkers en assistenten wonen & zorg. Alleen hebben zij meestal geen of weinig kennis van de problematiek. En daardoor een beperkt inzicht van hun invloed op de gemoedstoestand van de cliënt. Een beter begrip kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg en daar is deze workshop voor bedoeld.

 

Doel van de workshop

Op een actieve, speelse wijze inzicht verkrijgen in dementie, de beleving van de cliënt tijdens contact en het verkrijgen van handvatten om hier mee om te gaan.

 

Doelgroep

Zorg-ondersteunende medewerkers die in hun werk te maken hebben met dementerende ouderen maar geen kennis hebben van deze groep.

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training kan je 

- de opbouw van een levensverhaal meemaken (Erikson)
- de vier fasen van dementie herkennen (Naomi Feil)
- de grondhouding in begeleidingsstijl herkennen aan de hand van symbolen
- gebruik maken van de Help-Hulp-lijn Dementie

- aan de slag met de Herinneringsbox

 

heb je ervaren hoe het voelt als iemand je levensverhaal (niet) kent (belevingsgerichte zorg) en

begrijp je de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking.

 

Inhoud

Tijdens de workshop maak je kennis met de Levenslift. Dit is een trainingsmiddel waarmee een fictief levensverhaal opgebouwd wordt, bestaande uit anekdotes uit het eigen leven van de deelnemers. Het wordt duidelijk dat het hierbij niet om feiten gaat, maar om beleving (invalshoek Belevingsgerichte zorg). Het is als het ware een keukentafelgesprek, om de deelname toegankelijk te houden. 

 

Bij het omslagpunt (het ontstaan van dementie) worden in gespreksvorm de fasen van de-mentie onthult, gebruik makend van de Levenslift. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de input die cursisten hierin zelf al te bieden hebben, om daarop verder te bouwen. Ook wordt de verbinding gelegd naar de aangeleverde anekdotes, en wat het doet met de deelnemer als zijn/haar levensverhaal (niet) (h)erkent wordt.

 

Hoewel type Alzheimer een belangrijk deel van het dementieel syndroom uitmaakt, worden ook andere vormen van dementie aangestipt. Bij elke fase wordt laagdrempelig de verbinding gemaakt van ‘Wat is er aan de Hand?’ (neurologisch, sociaal, emotioneel, tactiel, motorisch) naar ‘Hoe te Handelen?’ (realiteitsoriëntatiebeleiding, afstand-nabijheid, validatie, reminiscentie etc).

 

Didactisch gezien zijn een aantal punten van belang:

- De Levenslift is gebaseerd op internationaal onderzoek. Daarnaast maakt het gebruik van symboliek, beeldspraak en tactiel leren. Dit om mensen met verschillende leerstijlen aan te spreken rondom dit complexe geriatrische beeld. 
- Elke fase heeft een symbool, waar steeds weer op teruggegrepen wordt. Dit symbool verbeeld zowel de vraag van de cliënt alsook het beroep wat de cliënt in deze fase doet op de ondersteuner. 
- Cursisten ontvangen de Help-Hulp-lijn Dementie. Deze samenvatting van de training Levenslift bevat voor elk van de vier fasen het Help-gevoel van de cliënt, de Hulp die de medewerker kan bieden door begeleidingsstijl, en het lijntje wat gelegd kan worden met deskundigen in de multidisciplinaire samenwerking. 
- De verwerking van de training Levenslift bestaat uit het samenstellen van een Herinneringsbox voor een cliënt. Waar mogelijk in afstemming met het natuurlijk netwerk van de cliënt, wordt een ‘box’ gevuld met een aantal specifieke materialen die voor deze cliënt positieve herinneringen oproepen aan het levensverhaal. Dit om in de verschillende fasen het contact met de cliënt te kunnen aangaan/behouden en de beleving van de cliënt te kunnen sturen. 

 

Maatwerk

Alle cursisten vullen vooraf een digitaal intakeformulier in. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken. 

 

Certificaat

Je krijgt na afloop een deelnamecertificaat.

Coachings energie!3 uur€ 195,-Inschrijven
 

 

Coachings energie

Als coach ben jij je eigen instrument. Jij moet het doen, jij inspireert, jij geeft anderen richting en energie. Maar dat is niet altijd eenvoudig want ook jij hebt nieuwe energie nodig. Inspiratie om weer uit te kunnen putten als je je rol als coach uitoefent. Ook coaches raken soms hun energie een beetje kwijt. Het maakt niet uit waardoor maar je kent vast wel dat gevoel van …..  pfffff, láát maar…. Nou, hier is je battery pack!

 

Doelgroep

Elke coach die zich herkent ik de bovenstaande tekst.

  

Verwachte resultaten

Na afloop kan je o.a.

- met (nieuwe) energie aan de slag met wat JIJ wilt!

 

heb je o.a.

 • - hernieuwde energie om je taak als coach uit te voeren;
 • - inzicht in de invloed van jouw overtuigingen op emotie en gedrag;

 

weet je wat o.a.

 • - jouw energiegevers en energielekken zijn;
 • - wat voor jou goed werkt en wat minder goed.

 

Het programma

In deze training sta jij centraal; de coach. Hier (her)ontdek jij jouw kwaliteiten. Wat zou jij willen, wat heb jij voor plannen? Tijdens de training ga je op zoek naar de dingen die jij nodig hebt om het coachen leuk te houden. Wat zijn jouw energiegevers maar ook; wat zijn jouw energievreters? Want opladen is goed maar als het even snel weer weglekt is dat jammer. Door ervaringen uit te wisselen met andere coaches en andere manieren van kijken te leren krijg jij weer energie. Jij hebt namelijk heel veel invloed op je werkplezier! Kortom, in deze creatieve en inspirerende workshop, word jij weer even herinnert waarom de coach zo belangrijk is. Je krijgt feedback van collega coaches maar vooral een volle batterij!

 

Belangrijk

Om het rendement en de motivatie te bevorderen is ondersteuning en betrokkenheid van de leidinggevende(n) van groot belang evenals de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van de medewerker. Bij het aanleren van vaardigheden ligt het accent niet op technieken, maar op basisprincipes voor fysieke belasting. Het is niet zo dat voor elke situatie een methode voorhanden is, maar toepassing van de princi­pes is alleen mogelijk wanneer ze goed worden begrepen. Ze kunnen dan in elke fysiek belastende situatie worden toegepast.

 

Maatwerk

Je vult vooraf een intakeformulier in. Met de verzamelde informatie maakt de trainer het programma op maat.

 

De trainer

Doordat Corpus Sanum-trainers veel kennis, ervaring en materiaal hebben kunnen ze heel snel maatwerk leveren én tijdens de training direct inspelen op ingebrachte casuïstiek en vragen.

 

 

 

 

"  Ontzettend fijn om het eens

te hebben over wat IK wil.

Dat geeft me energie! "

 

 

 

 

 

 

 

Omgaan met weerstand7 uur€ 350,-Inschrijven
 

Omgaan met weerstand

Soms zijn mensen niet dol op veranderingen. Dan willen ze graag vasthouden aan hoe het nu gaat. Weerstand kan een indirecte uiting zijn van zorgen over de nieuwe toekomst of van ‘zich overvallen’ voelen. Als je met weerstand te maken hebt, wil je weten wat oorzaken en vormen van weerstand zijn en  hoe je van de negatieve energie een positieve kunt maken. Met behulp van verschillende technieken leer je hoe je anderen kunt motiveren om met je mee te denken en dingen anders aan te pakken.

 

Doelgroep

Leidinggevenden, managers, coaches et cetera.

  

Verwachte resultaat

Na afloop kan je o.a.

- weerstand herkennen;

- weerstand ombuigen door toepassing van de juiste technieken;

 • - collega’s (anderen) beter motiveren.

 

heb je o.a.

 • - meer inzicht in oorzaken van weerstand.

 

Inhoud

In deze training ga je vooral praktisch aan de slag. Wij noemen dat ‘ervaringsgericht leren’. Je leert wat weerstand is, waardoor het ontstaat en vooral wat je kan doen om weerstand om te buigen en voor je te laten werken. Je gaat oefenen aan de hand van situaties uit de eigen praktijk. Met behulp van verschillende werkvormen verbindt de trainer de theorie met de praktijk en een aantal basistechnieken. Door zelf te oefenen ervaar je de opbouw van weerstand bij jezelf en bij anderen, gevolgd door het positieve effect van de geleerde technieken uit deze training.

 

Maatwerk

Vooraf vul je een digitale intake in. Op basis hiervan maakt de trainer het programma op maat.

  

Materiaal

Je krijgt een reader en een handout.

 

De trainer

Doordat Corpus Sanum-trainers veel kennis, ervaring en materiaal hebben kunnen ze heel snel maatwerk leveren én tijdens de training direct inspelen op ingebrachte casuïstiek en vragen.

 

 

 

 

 

" Uitermate geschikt voor coaches, team-

leiders, leidinggevenden, managers ...  "

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeelden van projecten