Quickscan agressie en veiligheid

Quickscan Agressie

De resultaten van een Quickscan Agressie en Veiligheid geven u inzicht in hoeverre het agressiebeleid in uw instelling voldoet aan de eisen van de Arbowet. Centraal in deze scan staan zeven praktijkregels voor agressie en onveiligheid.


Voor wie is de quickscan bedoeld?

De Quickscan Agressie en Veiligheid is bedoeld voor kleine en grote instellingen. De personeelsfunctionaris of arbocoördinator kunnen de resultaten gebruiken maar ook directies kunnen deze informatie gebruiken voor de beleidsplannen. De OR of de WVT kan de resulaten gebruiken om een oordeel te vormen over het veiligheidsbeleid.

Quickscan op maat

Er zijn kleine en grote instellingen, instellingen met een uitgesproken agressieproblematiek en instellingen waar de problemen enkel in de marge spelen. Instellingen die veiligheid al jaren hoog in het vaandel hebben staan en instellingen die daar net mee beginnen. De quickscan is daarom zó opgesteld dat hij voor elke instelling op maat kan worden gemaakt.

Samen met U bepalen we welke informatie u nodig hebt. Vindt u dat u al een goed beeld hebt van de situatie in de organisatie, dan kunnen we direct met de Quickscan aan de slag. Is dat niet het geval dan kunnen we bijvoorbeeld aanvullende informatie verzamelen via een documentenanalyse, interviews of een rondgang door gebouwelijke voorzieningen en de directe omgeving.


Wilt u weten hoe we dat doen en wat u daarin zelf kunt? Neem dan contact op met Ivo Spanjersberg op (024) 348 24 95.