Home

De adviseurs voor werkend Nederland

 

 

 

 Advies

  Diensten 

 Training

 

Advies fysieke belasting, agressie

Producten fysieke belasting, agressie

 

Training fysieke belasting, agressie, coaching

 

We onderzoeken arbeidsrisico's en adviseren over preventieve maatregelen.

 Samen met u en onze  diensten en producten zorgen we voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Trainen van vaardigheid tot gedragsbeïnvloeding maar altijd gericht op uw organisatiedoelen.

Geaccrediteerde scholing

 

 

 

 

 

 

       

Facebook ErgoCoachErgoCoach 

Facebook VeiligheidsCoach VeiligheidsCoach

ECABO-erkent 

CRKBO geregistreerd 

 

Advies fysieke belasting, ergonomie, agressie

Training fysieke belasting, agressie, coaching