Fysieke belasting

Daar waar mensen werken is sprake van fysieke belasting. Van productielijn tot kantoorerkplek, van OK tot keuken. Fysieke overbelasting kan leiden tot beperkte inzetbaarheid, verminderde arbeidsproductiviteit en in het slechtste geval tot verzuim.

 

Wij helpen u om verzuim te voorkomen of te verkorten. Daar zijn we specialist in sinds 1999. We onderzoeken hoe uw medewerkers maximaal inzetbaar en arbeidsproductief kunnen zijn en op een gezonde manier hun pensioen kunnen halen. We onderscheiden:

 

Fysieke ergonomie

Daarbij kijken we naar de mens in relatie tot de fysieke activiteiten.

Denk hierbij aan

Investeren in ergonomie kan zorgen voor een toename van:

- arbeidsproductiviteit

- medewerkertevredenheid
- inzetbaarheid medewerkers
- efficiëntie in productieproces

- werkplezier

 

en een afname van:

- kosten
- verzuim
- fysieke belasting

- werkhoudingen;

- manueel hanteren van lasten;

- repeterende bewegingen;

- werkgerelateerde lichamelijke klachten;

- werkplekinrichting;

- veiligheid en gezondheid.

 

Voorbeelden van diensten:

- werkplekonderzoek

- werkprocessen, -organisatie en -belasting in kaart brengen (NIOSH)

- instructie gezond werkgedrag;

- training gezondwerken;

- traingen transfers of trekken/duwen;
- aanpassen van arbeidsmiddelen/gereedschap.

 

Organisatie ergonomie

Onze deskundigheid is het optimaliseren van organisatiestructuren en –processen.

Denk hierbij aan:

- communicatie;

- werkplekken en –tijden;

- teamwork;

- participatieve ergonomie;

- telewerken;

- kwaliteitszorg.


Voorbeelden van diensten:

- communicatietraining;

- teamtraining gezond werkgedrag;

- (her)ontwerp van werkplekken en -tijden;

- coaching ter verbetering van teamwork;

- werkgroep ergonomie (nieuw)bouw.