Agressie-preventie

De maatschappij verhard. Dit heeft ook zijn weerslag op arbeidsomstandigheden. Meer en meer werknemers worden geconfronteerd met lastige klanten, eisend gedrag, schelden, bedreigingen, fysiek geweld of pestende collega's.

 

De reden dat iemand agressief gedrag toont is gelegen in een samenspel van aanleg, opvoeding, persoonlijkheid, cultuur, het eigen welbevinden, de relatie met de omgeving, omstandigheden én hoe iemand met zijn vermogen tot agressief gedrag wenst om te gaan.

 

Richtlijn aanpak agressie & geweld

Agressie op de werkplek is een complex fenomeen. Er zijn veel factoren (intern/extern) die agressie kunnen versterken of juist matigen. Gelet op die complexiteit vraagt een effectief beleid om een integrale aanpak. Deze berust op drie pijlers:

 

Voorkomen van agressie & geweld
I
Bespreken van agressie & geweld
II
Nazorg, registratie en evaluatie
III

 

Door een juiste visie op de aanpak met concrete (SMART) doelstellingen en een goede inbedding van het beleid is het mogelijk om agressie & geweld en daarmee ziekteverzuim te verminderen.

 

 Mogelijke gevolgen van agressie

  - verminderde prestatie

  - onzekerheid in het werk

  - toename van verzuim

  - arbeidsongeschiktheid

  - verloop van personeel

  - problemen bij personeelswerving

Daadkrachtig optreden tegen agressie & geweld is belangrijk. Niets doen kan een uitnodiging vormen tot nieuw geweld. Een dader moet merken dat hij een grens is overgegaan en dat dit niet geaccepteerd wordt.

 

Een daadkrachtige reactie heeft ook een signaalfunctie naar de omgeving. Het maakt agressie & geweld onaantrekkelijk en werkt drempelverhogend.

 

 

We adviseren u graag bij het maken van keuzes.