Dementie en de invloed van mijn gedrag

Inhoud van de cursus:

Kennismaking met dementie

Bij steeds meer zorginstellingen neemt de groep dementerende cliënten toe. Ook hun gedrag verandert waardoor het voor medewerkers moeilijker kan worden om hier mee om te gaan. Medewerkers uit de ondersteunende dien-sten hebben hier ook mee te maken. Denk aan huishoudelijk medewerkers en assistenten wonen & zorg. Alleen hebben zij meestal geen of weinig kennis van de problematiek. En daardoor een beperkt inzicht van hun invloed op de gemoedstoestand van de cliënt. Een beter begrip kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg en daar is deze workshop voor bedoeld.

 

Doel van de workshop

Op een actieve, speelse wijze inzicht verkrijgen in dementie, de beleving van de cliënt tijdens contact en het verkrijgen van handvatten om hier mee om te gaan.

 

Doelgroep

Zorg-ondersteunende medewerkers die in hun werk te maken hebben met dementerende ouderen maar geen kennis hebben van deze groep.

 

Verwachte resultaten

Na afloop van de training kan je 

- de opbouw van een levensverhaal meemaken (Erikson)
- de vier fasen van dementie herkennen (Naomi Feil)
- de grondhouding in begeleidingsstijl herkennen aan de hand van symbolen
- gebruik maken van de Help-Hulp-lijn Dementie

- aan de slag met de Herinneringsbox

 

heb je ervaren hoe het voelt als iemand je levensverhaal (niet) kent (belevingsgerichte zorg) en

begrijp je de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking.

 

Inhoud

Tijdens de workshop maak je kennis met de Levenslift. Dit is een trainingsmiddel waarmee een fictief levensverhaal opgebouwd wordt, bestaande uit anekdotes uit het eigen leven van de deelnemers. Het wordt duidelijk dat het hierbij niet om feiten gaat, maar om beleving (invalshoek Belevingsgerichte zorg). Het is als het ware een keukentafelgesprek, om de deelname toegankelijk te houden. 

 

Bij het omslagpunt (het ontstaan van dementie) worden in gespreksvorm de fasen van de-mentie onthult, gebruik makend van de Levenslift. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van de input die cursisten hierin zelf al te bieden hebben, om daarop verder te bouwen. Ook wordt de verbinding gelegd naar de aangeleverde anekdotes, en wat het doet met de deelnemer als zijn/haar levensverhaal (niet) (h)erkent wordt.

 

Hoewel type Alzheimer een belangrijk deel van het dementieel syndroom uitmaakt, worden ook andere vormen van dementie aangestipt. Bij elke fase wordt laagdrempelig de verbinding gemaakt van ‘Wat is er aan de Hand?’ (neurologisch, sociaal, emotioneel, tactiel, motorisch) naar ‘Hoe te Handelen?’ (realiteitsoriëntatiebeleiding, afstand-nabijheid, validatie, reminiscentie etc).

 

Didactisch gezien zijn een aantal punten van belang:

- De Levenslift is gebaseerd op internationaal onderzoek. Daarnaast maakt het gebruik van symboliek, beeldspraak en tactiel leren. Dit om mensen met verschillende leerstijlen aan te spreken rondom dit complexe geriatrische beeld. 
- Elke fase heeft een symbool, waar steeds weer op teruggegrepen wordt. Dit symbool verbeeld zowel de vraag van de cliënt alsook het beroep wat de cliënt in deze fase doet op de ondersteuner. 
- Cursisten ontvangen de Help-Hulp-lijn Dementie. Deze samenvatting van de training Levenslift bevat voor elk van de vier fasen het Help-gevoel van de cliënt, de Hulp die de medewerker kan bieden door begeleidingsstijl, en het lijntje wat gelegd kan worden met deskundigen in de multidisciplinaire samenwerking. 
- De verwerking van de training Levenslift bestaat uit het samenstellen van een Herinneringsbox voor een cliënt. Waar mogelijk in afstemming met het natuurlijk netwerk van de cliënt, wordt een ‘box’ gevuld met een aantal specifieke materialen die voor deze cliënt positieve herinneringen oproepen aan het levensverhaal. Dit om in de verschillende fasen het contact met de cliënt te kunnen aangaan/behouden en de beleving van de cliënt te kunnen sturen. 

 

Maatwerk

Alle cursisten vullen vooraf een digitaal intakeformulier in. Dit materiaal wordt gebruikt om de training op maat te maken. 

 

Certificaat

Je krijgt na afloop een deelnamecertificaat.

Waar en wanneer wordt de cursus gegeven?

Datum en locatie Inschrijven
24 nov.//10-13 uur (Utrecht)Inschrijven

Verdere informatie

Tijdsduur:Kosten:In Company mogelijk?
3 uur€ 195,-Ja